2015 YGS Konu ve Soru Dağılımı

Paylaş
 

Bu yazımızda sizlere 2015 yılında yapılan YGS’de hangi konudan kaç soru çıktığı ile ilgili bilgi vereceğiz. Böylece sınava hazırlanırken hangi konulara daha çok ağırlık vermeniz gerektiğini öğrenmiş olacaksınız.

ygs

2015 YGS Türkçe Konu ve Soru Dağılımı

2015 YGS’nin Türkçe testi adaylar için özellikle zamanı yetiştirme adına zorlayıcı olmuştu. 2016 YGS’nin de benzer sorular ve benzer konu dağılımları ile geleceğini uzmanlar daha şimdiden belirtmeye ve adayları ona göre hazırlamaya başladı. 2015 YGS’de konu dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur;

Paragraf (Yardımcı Düşünce) konusundan 8 soru çıkmıştır. Soru sayısı beklendiği üzeredir. Zaten son yıllarda paragraftan bir hayli soru çıkması bu sene de öğrencilerin konuya temkinli yaklaşmasını sağlamıştır.

Paragraf (Ana Düşünce) konusundan 2015 YGS’de 5 soru çıkmıştır. Ana düşünce konusu için soru sayısı gayet normal olup, zorluk açısından öğrencileri biraz yormuştur.

Dil Bilgisi ve Karma Dil Bilgisi konularından 5 soru çıkmıştır. Dil bilgisi konusundan önümüzdeki senelerde daha çok soru çıkması planlanmaktadır.

Paragrafta Yapı konusundan 2015 YGS’de 3 soru çıkmıştır. Soruların zorluk derecesi orta düzeydedir.

Paragraf (Anlatım Teknikleri) konusundan 4 soru çıkmıştır ve biraz zorlayıcı sorular olmuştur.

Cümle Anlamı (Kavramlar) konusundan 1 soru çıkarken, Sözcük Anlamı konusundan ise 3 soru çıkmıştır. Önümüzdeki sene bu konularda soru sayısının artacağı düşünülmektedir.

Cümle Yorumu konusundan 4 soru çıkarken Cümle Anlamı (Karma) konusundan da 2 soru çıkmıştır.
Anlatım Bozukluğu konusundan 1 soru çıkmıştır ve geçen senelere oranla bu soru sayısının çok az olduğu düşünülmektedir.

Noktalama İşaretleri konusundan 1 soru çıkmıştır ve seneye de bu şekilde çıkacağı düşünülmektedir.

Ses Bilgisi konusundan 1 sorusu çıkmıştır ve geçmiş yıllara nazaran normal görülmektedir.
Yazım Kuralları konusundan 2 soru çıkmıştır ancak önümüzdeki sınavda bu konudan gelecek soruların artış göstereceği düşünülmektedir.

Türkçe konu dağılımı ve çıkan soru sayısı bu şekilde olmuştur. Geçen senelere oranla konu dağılımında çok büyük bir değişiklik olduğu düşünülmemektedir.

 

2015 YGS TARİH DERSİ KONU DAĞILIMI

2015 YGS tarih konuları daha çok mantık yürütmeye dayalı ancak aynı zamanda da bilgi birikimi gerektiren konulardır. Konu dağılımları, uzmanların tahmin ettiği gibi ve beklediği şekilde gelmiştir. YGS 2015 konu ve soru dağılımları aşağıdaki gibidir;

İlk Çağ Medeniyetleri konusundan1 soru yer almıştır ve soru mantık ve bilginin bir arda kullanıldığı bir sorudur.
İslam Öncesi Türk Tarihi konusundan1 soru çıkmıştır ve sorunun zorlayıcılık düzeyi orta seviyededir.
İslam Tarihi ve Uygarlığı konusundan1 soru çıkmıştır.
Türkiye Selçuklu Devleti konusundan 1 soru çıkmıştır.
Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453) konusundan1 soru çıkmıştır.
En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922) konusundan 1 soru çıkmıştır.
20. yüzyılda Osmanlı Devleti konusundan 1 soru çıkmıştır.
Yakınçağ’da Avrupa konusundan 1 soru çıkmıştır.
Kurtuluş Savaşına hazırlık dönemi konusundan 2 soru çıkmıştır. Soruların zorluk düzeyi normaldir.
Kurtuluş Savaşı Muharebeleri konusundan 1 soru çıkmıştır.

İnkılâplar konusundan 1 soru çıkmıştır.
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmelerden ve Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi’nden soru çıkmamıştır.
Erzurum ve Sivas Kongreleri ile Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması konusundan soru çıkmamıştır.
Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali konusundan soru çıkmamıştır.

Birinci Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar konusundan soru çıkmamıştır.

Sevr Antlaşması konusundan soru çıkmamıştır.
Lozan Antlaşması konusundan ve Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması konusundan soru çıkmamıştır.
Jeopolitik Konum konusundan 1 soru çıkmıştır. Sorunun zorluk düzeyi normaldir
Atatürk Devrimleri konusundan 1 soru çıkmıştır.

Türk Dış Politikası konusundan 1 soru çıkmıştır. Sorunun zorluk düzeyi normalin biraz üzerindedir.

Görüldüğü gibi 2015 Tarih Dersi konu dağılımları bu şekilde olmuştur ve önümüzdeki sene bu konular arasında soru sayılarının yer değiştireceği ve soru çıkmayan bazı konulardan da soru çıkacağı düşünülmektedir.

 

2015 YGS MATEMATİK VE GEOMETRİ SORU SAYILARI DAĞILIMLARI

2015 Ygs matematik soruları kısmı çok zor olmayan soru tipleri ile öğrencilerin karşısına çıkmıştır.

2015 Ygs’ de matematik ve geometriden toplam olarak 40 soru, soru kitapçıklarında yerlerini almıştır. 2015 Ygs’ de matematik soruları içerisinde 2 soru rasyonel sayılardan, 2 soru çarpanlara ayırma konusundan, 2 soru köklü ifadeler konusundan,  soru üslü ifadeler konusundan,  soru denklem çözmeden,  2 soru basit eşitsizlikler konusundan, 1 soru bölünebilme kuralları konusundan, 1 soru fonksiyonlar konusundan, 1 soru mantık konusundan, 1 soru kümeler konusundan, 1 soru OBEB ve OKEK konularından, 1 soru sayı basamakları konusundan, 1 soru temel kavramlar konusundan, 10 soru problemler konusundan 1 soru modüler aritmetik konusundan, 1 soru olasılık konusundan çıkmıştır. 2015 Ygs’ de en çok soru problemlerden çıkmıştır.

2015 Ygs’ de matematik kısmı içerisinde ayrıca geometri soruları yer almaktadır ve geometri sorularının konu dağılımları şu şekildedir;

Açı kenar bağıntılarından 1 soru, dikdörtgenden 1 soru, yamuk konusundan 1 soru, çember konusundan 2 soru, katı cisimler konusundan 1 soru, analitik geometriden 2 soru, grafik okumadan 3 soru olarak soru kitapçıklarında yerlerini almaktadır.

2015 Ygs geometri konularını incelediğimiz zaman varacağımız sonuçlar şunlardır; sorular bilgiden ziyade dikkat ölçmeye yöneliktir.

Yukarıda soru dağılımlarını verdiğimiz matematik ve geometri konuları temel matematik bilgilerinden oluşmaktadır ve lise müfredatlarını incelediğimiz zaman temel matematik konuları olarak öğrencilere verilmektedir. Ayrıca bahsettiğim konular lise öncesi eğitim hayatında da temeli atılan konulardan oluşmaktadır.

2015 Ygs’ de karşımıza çıkan matematik konuları ve soru dağılımları daha önceki sınavlarda da değişmeyen bir form ile sorulmuştur. Gelecek Ygs sınavlarında da benzer şekilde soru dağılımları olacağını düşünüyoruz.

 

2015 YGS Fen Bilimleri Soruları Konu Dağılımı

2015 Ygs konu dağılımları hakkında şunları söylemeliyiz. 2015 Ygs Fen Bilimleri çok zorlayıcı olmayan  sorular ve konular içeren bir sınav olmuştur. Ygs 2015’de fen bilimleri kısmında fizik soruları için şu değerlendirmeleri yapmak doğru olacaktır.

2015 Ygs de fen bilimleri kısmında fizikten 14 soru çıkmıştır ve bu sorular içerisinde fiziğin doğası konularından 1 soru, basınç konusundan 1 soru, ısı ve sıcaklık konusundan 2 soru, doğrusal hareket konusundan 1 soru, dinamik konusundan 1 soru, iş ve enerji konusundan 1 soru, elektrik konusundan 3 soru ve mıknatıslık konusundan da 1 soru,  optik konusundan 1 soru, ses konusundan 1 soru ve sıvıların kaldırma ilkesinden 1 soru, soru kitapçıklarında yerini almıştır.

2015’de yapılan Ygs’nin fen bilimleri kısmında yer alan sorulardan 13 tanesi kimya sorularına aitti ve kimya sorularının içerikleri şu şekilde idi; kimyasal bağlardan 1 soru, bileşiklerden 4 soru, kimyasal değişimlerden 2 soru, çözünürlükten 2 soru, hayatımızdaki kimya konusundan 1 soru, atomun yapısı konusundan 1 soru, madde ve özellikleri konusundan 1 soru, atomun yapısı konusundan 1 soru, periyodik cetvel konusundan 1 soru şeklindeydi. Kimya konuları içerisinde maddelerin ayrıştırılması soruları yer almadı.

Biyoloji sorularının 2015 Ygs Fen bilimlerindeki dağılımlarını incelediğimiz zaman şu şekilde olduğunu görüyoruz; canlıların temel bileşenlerinden 1 soru, hücrenin yapısından 2 soru, hücre bölünmelerinden 1 soru, metabolizma konusundan 1 soru, bakteri konusundan 2 soru, çevrebilim konusundan 2 soru, duyu organları konusundan 1 soru, kalıtım ve evrim konusundan 1 soru, bitki fizyolojisinden 1 soru, endokrin sistemden 1 soru çıkmıştır. 2015 Ygs’ de soru çıkmayan biyoloji konuları ise; biyoloji bilimi ve bilimsel çalışma konusu, canlıların ortak özellikleri konusu, nükleik asitler konusu, canlıların sınıflandırılması konusu, vücudumuzdaki, sistemler konuları olmuştur.

 

2015 YGS COĞRAFYA KONU DAĞILIMI

YGS Coğrafya testi, YGS Sosyal Bilimler testi içerisinde yer alan bir testtir. Coğrafya testinde yaklaşık olarak 12-13 sorunun çıkmaktadır. Son yılları dikkate aldığımızda, YGS Coğrafya testi aslında genel güncel ve genel coğrafi bilgileri ölçme amacı taşımaktadır. Coğrafya bölümünden 2015 YGS Sosyal Bilimler testinde 12 soru çıkmıştır.

Coğrafya’dan başarı elde etmek isteyenler, son yıllardaki güncel konulardan hazırlanan soruları dikkate alarak gündemi iyi takip etmeli ve ciddi haber boyutu taşıyan konulara hâkim olmalıdırlar.

2015 YGS Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımlarını tek tek ele alarak inceleyelim;

Harita Bilgisi konusundan 2014 YGS’de 1 soru çıkmıştır ve beklentiler şaşmamış, 2015 YGS’de de bir soru yer almıştır.
Rüzgârlar konusundaki soru sayısı uzmanlar tarafından bir soru olarak bekleniyordu. Uzmanların tahminleri doğrultusunda gerçekten de 2015 YGS’de bu konuda 1 soru çıkmıştır ve sorunun zorluk düzeyi orta derecededir.
Türkiye’nin İklimi konusunda hedeflendiği gibi 2015 YGS’de 1 soru çıkmıştır ve önümüzdeki yıl da en az 1 soru beklenmektedir.
İç Kuvvetler konusunda tüm bilgilerin genel ortalaması olarak her bilgiyi içeren 1 soru çıkmıştır ve önümüzdeki sene de çıkacağı düşünülmektedir.
Toprak Tipleri konusunda 1 soru çıkmıştır ve zorluk düzeyi orta derecedir.
Dış Kuvvetler konusundan 1 soru çıkmıştır.
Doğal Afetler konusundan 1 soru çıkarken, Nüfus konusundan da gene 1 soru çıkmıştır.
Ortak payda: Bölge konusundan 2015 YGS’de 1 soru çıkmıştır ve önümüzdeki yıl da çıkması planlanmaktadır.
Ulaşım Yolları konusundan 1 soru çıkmıştır.
Çevre ve İnsan konusundan 1 soru çıkmıştır ve sorunun zorluk derecesi orta düzeydedir.
Coğrafya’nın Bölümleri konusundan da 1 soru çıkmıştır.

Coğrafya konu dağılımları yukarıda belirttiğimiz gibidir ve seneye de benzer konu dağılımları görüleceği düşünülmektedir.

 

Bu yazı 1875 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir adet yorum var.

  1. Mehmet dedi ki:

    Guzel olmus parmaklariniza saglik…

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun