2017 Ales Sınavı Son Başvuru Tarihi Nedir?

2017 Ales sınavı, ales son başvuru tarihi, ales geç başvuru ücreti, Ales geç başvurusu son tarih, ales nedir
Paylaş
 

2017 Ales sınavı ne zaman yapılacak, ales son başvuru tarihi nedir? ales nedir? ales geç başvuru ücreti nedir? Ales geç başvurusu son tarih nedir ve ücreti nedir?

Ales Nedir? Ales kelimesi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ nın kısaltması olarak kullanılmaktadır. Bu sınavın amacı ise yüksek öğretim kurumlarında eğitim görevlisi, okutman ve araştırma planlamacısı kadrolarına yapılan atamalarda adayların seçiminde ilgili kurumların kullandığı puanları sağlayan sınav sistemidir.

2017 Ales Sınavı Son Başvuru Tarihi Nedir?

Ales sınavında 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılmaktadırlar. Ales sınavında başarılı olan adaylar başvuracakları ilgili kurumların genel ve özel şartlarını taşımaları halinde başvurularını yapabilirler. Bu şartlara uyum sağlamayan adaylar kurumlara başvuru yapamazlar.

Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksek okullarının Yüksek öğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

2017 Ales Sınavı Ne Zaman Yapılacak

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında ilk defa öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (d) fıkrası kapsamında bir devlet yüksek öğretim kurumunda görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin aynı yüksek öğretim kurumunda 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre uzman kadrolarına atanmalarda, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarda istihdam edilenlerin bulundukları kadrolara görev süresi uzatımı mahiyetindeki yeniden atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanmayacağından, bu kapsamdaki atamalarda ALES’ten başarılı olmak şartı aranmamaktadır.

2017 Ales Sınavı Geçerlilik Süresi Nedir?

Ales başvurusunu yapamayan adaylar 19 Ekim 2017 tarihine kadar geç başvuru yapabilecekler. 19 Kasım 2017 tarihinde yapılacak Ales sınavı saat:10.00 da başlayacak. Ales başvuru ücreti 135 tl olarak belirlenmiştir. Ales puanının geçerlilik süresinde yapılan değişikliklerin ardından sınavın geçerlilik süresi 5 yıla çıkarılmıştır.

Ancak 180 dakika olan sınav süresi 150 dakikaya düşürülmüştür. Daha önce Ales sınavında 160 soru vardı yapılan düzenleme ile birlikte soru sayısı da 100 düşürüldü. Sayısal-1, Sayısal-2 ve Sözel-1, Sözel-2 olarak dört kısımdan oluşan sınav, sadece sayısal ve sözel olarak iki kısımdan oluşacak. Puanlama hesaplama işlemlerinde ALES sözel ve ALES sayısal için değişiklik yapılmadı. ALES eşit ağırlık puan hesaplamasında ise sözel ve sayısal testlerin yüzde 50 oranında ağırlıklarının olması kararı verildi.

 

Bu yazı 749 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun