Belediyelerde Çalışan Taşeron İşçiler

taşeron işçiler, belediyelerde çalışan taşeron, taşeron kamuya geçiş
Paylaş
 

Belediyelerde Çalışan Taşeron İşçilerin kamuya geçişi ile ilgili yapılan düzenlemelerle ilgili açıklamalar yapıldı. İçişleri bakanlığı teşeron işçilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Resmi gazetede yayınlanan açıklamalar aşağıdaki gibidir.

İçişleri bakanlığı tarafından belediyelerde çalışan taşen işçiler ile ilgili bazı açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamanın tam nmetni aşağıdaki gibidir;

“696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılıuaktu Olaıı İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanını Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar da 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Belediyelerde Çalışan Taşeron İle İlgili Açıklamalar

Bakanlığımıza çeşitli kişi vc kuruluşlardan intikal eden görüş ve taleplerden; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin yansından fazlasına sahip olduğu şirketlerde işçi statüsünde çalışan personelin alı yüklenici işçisi gibi değerlendirilip, şirketlerde işçi statüsüne geçirilme sürecine tabi tutulmak istendiği: başvuru yapmaları, dava ve icra takiplerinden feragat beyanı vermeleri vc sulh sözleşmesi yapacağını beyan etmeleri istendiği anlaşılmıştır.

taseron isciler ne zaman kadroya gececek

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü maddesinde, ’77 Orel idareleri vs belediyeler ile bağlı kuruluşlarında bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikle veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakla olanlar; kaydıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde hizmet alım sözleşmesini yapan idareye veya şirkete, ek 20 nci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi statüsünde çalıştırılmak üzere yazdı olarak başvurabilirler ” hükmü ile Geçici 24 öncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28 inci maddesinde; “J7J sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 uncu madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ite bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikle veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4134 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizr alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmekledir bükı bulunmaktadır.

Taşeron İşçilerin Kamuya Geçişi

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve söz konusu Usul ve Esaslar şirketlere işçi statüsünde devir yapılacak alt yüklenici personel kapsamı belirlenmiş olup, hı hazırda sermayesinin yansından fazlasına sahip olunan mahalli idare şirketlerinde iş statüsünde istihdam edilen personel kapsam dışında tutulmuştur. Bu nedenle, şirkederc çalışan personel işçi statüsüne geçiş sürecine tabi tutulmayacaktır.”

Memurlar.net sitesinde yapılan açıklalara göre içişleri bakanlığı tarafından taşeron işçilerli ilgili bu bilgiler paylaşıldı. Belediyelerde çalışan taşeron işçilerin kamuya geçişi ile ilgili tüm detaylar paylaşıldı.

Bu yazı 595 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun