Çankırı Karatekin Üniversitesi, Öğretim Üyesi Alımı Duyurusu

Çankırı Üniversitesi yayımladığı duyuru ile çeşitli alanlarda 22 adet öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı.

Söz konusu ilan ve kadrolar ile ilgili detaylar aşağıdadır.

çankırı karatekin üniversitesi

    

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

( 23.08.2013 CUMA GÜNÜ VE 28744 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ÜYESİ İLANIMIZ)

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi” nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

              

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ

DOÇENT

1

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ

DOÇENT

1

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ                               

YARDIMCI DOÇENT

1

5

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

UYGULAMALI SOSYOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

3

UYGULAMALI SOSYOLOJİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK

YARDIMCI DOÇENT

1

3

LİSANS VEYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNİ FELSEFE BÖLÜMÜNDE YAPMIŞ OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

FELSEFE TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

3

FELSEFE TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

YAKINÇAĞ TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

3

YAKINÇAĞ TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

ORTAÇAĞ TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

ORTAÇAĞ TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYET TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

YARDIMCI DOÇENT

1

3

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

KÜTÜPHANECİLİK

YARDIMCI DOÇENT

1

3

KÜTÜPHANECİLİK ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

BİLGİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

3

BİLGİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİSİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

ARŞİVCİLİK

YARDIMCI DOÇENT

1

3

ARŞİVCİLİK ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK  (ORTAÇAĞ VEYA YENİÇAĞ TARİHİ A.B.D. DOKTORA YAPANLARDA BAŞVURABİLİR)

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA

FİZİKİ COĞRAFYA                                               

YARDIMCI DOÇENT

1

5

FİZİKİ COĞRAFYA ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA

BÖLGESEL COĞRAFYA                                

YARDIMCI DOÇENT

1

5

BÖLGESEL COĞRAFYA ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ                                             

YARDIMCI DOÇENT

1

3

KİMYA EĞİTİMİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ                                                                          

YARDIMCI DOÇENT

1

1

TARİH EĞİTİMİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

TÜRK İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

3

TÜRK İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİ ALANIDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ                                                        

YARDIMCI DOÇENT

1

3

 

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ                                                  

DOÇENT

1

1

BANACH VEKTÖR ÖRGÜLERİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASİ TARİH                                        

YARDIMCI DOÇENT

1

5

YAKIN DÖNEM BALKAN TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

 

Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar;

Dilekçe ve Ekleri

 1.     1.        Başvuracakları Anabilim Dalını Belirten Dilekçe ve Başvuru Formu ;

Dilekçe ve Başvuru Formu İçin Tıklayınız bu linke tıkladığınız takdirde puanlama

           tablolarının ilk sayfasından temin edebilirsiniz.

 1.     2.        Fotoğraf (2 adet)
 2.     3.        Özgeçmiş,
  1.     4.              Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca verilen Denklik Belgesi) (Onaylı),
   1.     5.        Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,
 3.     6.        Puanlama tablosu (Puanlama Tablolarını İndirmek İçin Tıklayınız) ÇankırıKaratekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi’ndeki formata uygun.  (Yönergeyi İndirmek İçin Tıklayınız)
 4.     7.        Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış  yada halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Onaylı),
  1.     8.        Nüfus cüzdan fotokopisi
 5.     9.        KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin belge. (Varsa)

Başvuru Dosyası (4 nüsha)

    1.Özgeçmiş

      2.Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca verilen Denklik Belgesi) (Onaylı),

    3.Bilimsel Çalışma ve Yayın Listesi

    4.Dosyadaki etkinliklerini içeren CD.

Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı

 

Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

 

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar;

 

Dilekçe ve Ekleri

 

1.Başvuracakları Anabilim Dalını Belirten Dilekçe ve Başvuru Formu ;

Dilekçe ve Başvuru Formu İçin Tıklayınız bu linke tıkladığınız takdirde puanlama

    tablolarının ilk sayfasından temin edebilirsiniz.

2.Fotoğraf (2 adet)

3.Özgeçmiş

4.Lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca verilen Denklik Belgesi)  (Onaylı),

5. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,

6.Puanlama tablosu (Puanlama Tablolarını İndirmek İçin Tıklayınız) Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi’ndeki formata uygun. (Yönergeyi İndirmek İçin Tıklayınız)

7.KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin belge. (Onaylı),

8.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış  yada halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Onaylı),

9.Nüfus cüzdan fotokopisi

 

Başvuru Dosyası (4 nüsha)

 

    1.Özgeçmiş

      2.Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca verilen Denklik Belgesi)  (Onaylı),

    3.Bilimsel Çalışma ve Yayın Listesi

    4.Dosyadaki etkinliklerini içeren CD.

Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı

 

İlgili Fakülte ve Yüksekokullara şahsen teslim edeceklerdir.

 

Önemli Not: Yardımcı doçent kadrolarına başvuracak tüm adaylar Üniversitemiz tarafından yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, yabancı dil sınav  tarihi ve yeri adaylara üniversitemiz web sayfasından (www.karatekin.edu.tr) duyurulacaktır.

 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE

 

    1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,

    2.Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi gibi istenilen diğer belgelerinde aslı, noter onaylı sureti veya başvuru yapılacak birim tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

    3.Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

    4.Başvuru süresi:

 

            İlan Yayım Tarihi                            : 23/08/2013

Son Müracaat Tarihi ve Saati       : 09/09/2013  Saat : 17:30

 

    5.Müracaatlar şahsen yapılacaktır, ancak adayın noter aracılığıyla vekalet verdiği şahıs tarafından yapılan müracaatlar kabul edilir. Posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 

Detaylı bilgi alma ve başvuru adresleri:

 

BİRİMİ

TELEFON

ADRESİ

Personel Daire Başkanlığı

0376 212 79 52

Cumhuriyet Mah. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem ÖZTÜRK Sok. No:12 Kat: 5   Merkez/ÇANKIRI
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

0376 213 26 26 / 1647

Cumhuriyet Mah. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem ÖZTÜRK Sok. No:12 Kat: 6   Merkez/ÇANKIRI
 

Edebiyat Fakültesi

 

0376 254 12 05 / 4536

Fatih Mahallesi Toki Konutları Kıbrıs Sokak No:3  Posta Kodu:18100

Merkez/ÇANKIRI              

Fen Fakültesi

0376 218 11 23 / 5026

Çankırı Karatekin Üniversitesi 2 nolu Kampüsü A.Halik Renda Mah. Ankara Cad. Ballıca Mevkii Merkez/ÇANKIRI

 

 

 

Bu yazı 899 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun