Cumhuriyet Üniversitesi, 100 Adet Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

Cumhuriyet Üniversitesi 96 hemşire, 1 fizyoterapist, 1 diyetisyen, 1 sağlık teknikeri ve 1 diğer sağlık personeli olmak üzere 100 adet sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Üniversiteden yapılan ilgili duyuru şu şekilde;

Cumhuriyet Üniversitesi

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz bünyesinde 96 Hemşirenin gideri özel bütçeden, diğerlerinin gideri döner sermayeden karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
Fizyoterapist 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programından Mezun olmak
Diyetisyen 1 Beslenme ye Diyetetik Lisans Programından Mezun olmak
Hemşire 76 Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Fakülte veya Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü 1 Lisans Programından Mezun olmak
Hemşire 20 -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. -3. Basamak Sağlık Kurumlarında Hemşire olarak çalışmış olmak ve çalıştığını sigorta belgesi ile belgelendirmek.
Sağlık Teknikeri 1 Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans programından mezun olmak
Diğer Sağlık Personeli 1 Fizik Tedavi, Fizyoterapi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans programından mezun olmak

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PORSONELİN

1 – Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak. Lisans mezunlarında “KPSSP3 puanları, önlisans mezunlarınında KPSSP93 puanları esas alınacaktır.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ie belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.'” hükmüne uygun olması.

5- Hemşirelerde 35 Yaşından büyük olmamak ve nöbet tutma engeli bulunmamak.

6- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birMkte tazmin edilecektir.

7- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen muracat etmeleri gerekmektedir. Posta Fax ve internet kanalıyla müracaatlar kabul edilmeyecektir

8- Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

a) Öğrenim Belgesi

b) 2012 KPSS sonuç belgesi

c) Başvuru Formu

d) Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli.

Bu yazı 869 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun