Doçentlik Başvuru Esasları Belirlendi

Paylaş
 

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen bilim ve sanat alanlarında doçentlik değerlendirilmesi adayların akademik yayın ve çalışmalarının incelenmesi çerçevesinde yapılacaktır. Bilim ve sanat alanındaki doçentlik güncellemeleri ise kabul tarihinden sonra açılacak olan ikinci başvuru döneminde uygulanmaya başlanacaktır.

Doçentlik Başvurusunda Yabancı Dil Puanı

Üniversiteler Kurulu tarafından açıklanan başka bir tarih olmadığı sürece doçentlik başvuruları yılda iki kez yapılacaktır. Başvurular Mart ve Ekim aylarının onbeşinci günlerinde başlayıp aynı ayın son çalışma günü mesai bitiminde sonu erecektir.

Türkiye”de doktora ve tıpta, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner hekimlik uzmanlık ünvanı veya Üniversitelerarası Kurulu önerisi ile Yüksek Öğretim Kurulu tarağında belirtilen belirli sanat dallarında yeterlilik kazınmış ve yurt dışında yapılmış ise denklik almış olan kişiler Doçentlik için başvuruda bulunabileceklerdir.

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlene merkezi bir dil sınavından en az 55 puan ve Yüksek Öğretim Kurul tarafından uluslararası geçerliliği kabul edilen yabancı bir dil sınavından 55 puana denk bir puan almış olması şartı aranmaktadır.

Doçentliğe başvuranların başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadıkları Üniversitelerarası Kurulu tarafından görevlendirilen alanlarında uzman iki kişi tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir. Komisyon tarafından Doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına dair hakkında karar verilenlerin başvuruları iptal edilecektir.

Doçentlik Başvuru Değerlendirme Jürisinin Oluşturulması

Doçentlik değerlendirme jürisinde görev alacak olan profesör unvanı olan öğretim üyelerin isim listeleri Yüksek Öğretim Kurulu personel veri tabanındaki bilgileri esas alınarak belirlenecektir. Doçentlik değerlendirme jürisine asıl ve yedek olmak üzere üyeler ilgili bilim alanlarında yer alan öğretim alanları arasında objektif ölçülerle seçilecektir.

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiğine Aykırılık

Üniversitelerarası Kurulu tarafından bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık ile ilgili disiplin cezaları bakımında doçentliğe başvuran adayları kendi bünyelerinde oluşturulan kurul tarafından değerlendirilirler. Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddialarını incelemek ve soruşturmak amacıyla Üniversitelerarası Kurul bünyesinde bulunan fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve spor bilimleri, sosyal ve beşeri bilimleri ile güzel sanatlar alanlarında olmak üzere üç Bilimse Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu kurulmaktadır.

Bu yazı 536 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun