Eğitimde Karma Eğitim Karmaşası

Paylaş
 

Eğitim öğretimin karma nitelikli olarak yapılması Milli Eğitim Bakanlığı en temel kurallarından birisi olarak herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Kısa zaman önce yönetmelikte meydana gelen değişiklik ile karma eğitimin yapılacağına dair ibare kaldırıldı. Bu durum ise her cepheden farklı yorumlanmalara ve beraberinde ise tartışmalara neden oldu.

Karma Eğitimden Tek Düzen Eğitime Geçişin Başlangıcı

Yönetmelik değişimi ilk olarak tek düzen eğitme geçilme ihtimali olarak algılandı. Erkek ve kız olarak eğitimin temelden ayrılması ise karma sistemi destekleyenlerce ciddi şekilde eleştirildi. Karma eğitimin kaldırılmasına dair herhangi bir atılım olmadığı hakkında yapılan açıklamalar ise yinede bir şeylerin değiştirilmesinin başka bir şeylere temel oluşturacağı korkusu ile eleştirilerine devam etti. MEB yaptığı açıklamada yönetmelik değişiminin Danıştay kararı ile kaldırıldığı ve uygulamada karma eğitimin esas olduğu vurgulandı.

Eğitimin Türüne Göre Tek Düzen Olabilir

Yapılan açıklamadan bir başka dikkat çeken detay ise okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılmasının esas olmasına ek olarak bazı okullar imkân ve zorlukları göz önüne alındığında sadece kız veya erkek olarak sınıflandırılabilir şeklindeki ibare oldu. Bu şekilde tek düzen eğitim yolunun açılacağı yönündeki açıklamalar daha da arttı. Eğitim uzmanları ise tek tip eğitimin öğrenciler için her anlamda hayata hazırlanmalarında dezavantaj olacağı yönünde oldu. Konuyla alakalı gelişmeler merakla takip ediliyor.

Bu yazı 307 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun