En Az İlkokul Mezunu Askeri Personeller Alınacak

personel-alimi-2018-askeri
Paylaş
 

Binlerce sözleşmeli er, uzman onbaşı ve uzman çavus alımı yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan gelen açıklamaya göre en az ilkokul mezunu binlerce askeri personel alınacak.

En Az İlkokul Mezunu Askeri Personeller Alınacak

Binlerce askeri personel alımına ilişkin duyuru ise Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlandı. Sözleşmeli askeri personel alımına ilişkin şartlar aşağıdadır.

askeri-personel-alimi

Sözleşmeli Askeri Personel Başvuru Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 2. En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
 3. Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğanlar),
 4. Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
 5. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
 6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 7. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; (a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından, (b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, (c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,
 8. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkum olmamak,
 9. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 10. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 11. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (TABLO-1 Başvuru Kılavuzunda Yer Almaktadır.) almış olmak,
 12. Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,
 13. Boy ve kilo standartları tablosunda (TABLO-2 Başvuru Kılavuzunda Yer Almaktadır.) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
 14. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen şartları taşımak, -5- (15) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır. UYARI : Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

Uzman Onbaşı Başvuru Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 2. Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir. (a) Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak), (b) Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)
 3. Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,
 4. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
 5. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak, (TABLO-3)
 6. Müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),
 7. Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
 8. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Askeri personel alımına ilişkin Devlet Personel Başkanlığı’nda duyurulmuştur. Yukarıdaki koşullara tezat düşecek herhangi bir durum olmaması halinde başvuru yapılabilir.

Bu yazı 668 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun