KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ALIMI YAPIYOR

Paylaş
 

Kırıkkale üniversitesi resmi internet sitesi aracılığıyla yayımladığı ilanda en az lise mezunu sözleşmeli 46 hemşire alımı yapacağını açıkladı.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNİN YAPTIĞI AÇIKLAMA;

Üniversitemiz giderleri genel bütçeden karşılamak şartıyla Tıp Fakültesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2’nci maddesinin B fıkrasına göre Lisans düzeyi için 2018 KPSS B grubu, Ön Lisans ve Lise düzeyi için 2016 KPSS B  grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde bulunan şartları taşıması,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • Kamu haklarından mahrum olmaması,
 • Türk Caza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmaması, ( Örneğin; rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma veya kaçakçılık gibi suçlar. )
 • Erkek adaylarla ilgili; askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olması,
 • Madde gereği hükümlerin saklı kalması şartıyla, görevini devamlı sürdürmesine engel vücut hastalığı veya sakatlığı, akıl hastalığı veya özürlü olmaması,
 • Güvenlik soruşturması veya yapılan araştırma sonucu atanmaya engel bir durum bulunmaması,
 • Herhangi bir sigorta kurumundan aylık almaması,
 • Başvurulan bölümde aranan şartları sağlaması gerekmektedir.

 

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR

 1. Dilekçe
 2. Özgeçmiş
 3. Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi ya da E-Devlet üzerinden alınan Mezuniyet Belgesi (Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesinin verilmesi halinde aslı görülmek şartıyla fotokopisi kurumca onaylanarak kabul edilir.)
 4. Erkek Adaylar için; Askerlik Durum Belgesi ( terhis belgesi, tecil belgesi, muaf belgesi )
 5. Kimlik fotokopisi
 6. Adli sicil kaydı
 7. KPSS sınav sonuç belgesi (Çıktılarda ÖSYM doğrulama kodu olması gerekmektedir.)
 8. Başvuru tarihi itibari ile resmi ya da özel bir kurumda çalışmakta olanların kurumdaki statüsünü gösterir belge (4/A, 4/B, 4/C, 4/D)

Başvuruda bulunacak adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının resmi internet sitesinde bulunan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak gereken evraklarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına kendileri müracaat etmeleri gerekir. Adayların posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul görmeyecektir. Adaylar yalnız bir alan için başvuru yapabilirler. Eğer birden fazla alan için başvuru yapılırsa her iki alan için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihini geciktiren veya kriterleri uygun olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU ADRESİ: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Yenişehir Mahallesi İbni Sina Caddesi No:4 Kampüs Yahşihan/KIRIKKALE

 

 

Bu yazı 376 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun