KPSS

Paylaş
 

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS); ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarını kapsamaktadır. Sınava, devlet kademelerine atanmak için giren adaylar bu üç giriş için de ayrı sorumluluklara sahipler. Kademeler; A kadro, B kadro ve öğretmen olarak üç çeşittir.

KPSS’ye Kimler Girebilir?

KPSS, üç kademeli olarak yapılan bir sınavdır. Hangi sınava kimin gireceği ise mezuniyet durumuna bağlı olarak ortaya çıkar. Ortaöğretim (lise) mezunları KPSS Ortaöğretime, ön lisans mezunları KPSS Ön Lisans’a ve lisans mezunları KPSS Lisans’a girebilir. Ortaöğretim ve önlisans sınavları tek oturumdur, iki yılda bir yapılır, o da çift sayılı yılların sonbaharındadır, sadece Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşur, tüm adaylara aynı sorular yöneltilir. Fakat KPSS Lisans daha çeşitlidir. Her aday Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına girer. Aday, bununla beraber kendi alanıyla ilgili sınavlara da girer. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

A grubu: Meslek basamakları grubudur. Çoğunlukla iktisat, işletme, siyasi bilimler gibi bölümlerden yöneticilik için girilir. Sınav, hangi kurum için yapılıyorsa o kurumun kendine has sorularından oluşmaktadır. Sınav yılda bir kez yapılır.
B grubu: Öğretmenlik ve yöneticilik dışında kamuda görev almak isteyen tüm meslek gruplarının girdiği bir sınavdır. İki yılda bir yapılır. Kamuda görev almak isteyenler için sınav her iki yılda bir yapılır. Bu alanda memur olmak isteyenler sadece Genel Yetenek-Genel Kültür testlerini çözer.

Bir de öğretmenlik için yapılan sınav vardır, her yıl yapılır. Kamuda öğretmenlik yapmak isteyen her öğretmen adayı bu sınavlara girmelidir. Öğretmen adayları Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilave olarak Eğitim Bilimleri sınavına girerler. Daha sonra ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) kapsamında olan branşlar bir de bu sınava girerler. Söz konusu sınav öğretmen adaylarının kendi branşlarındaki bilgilerini ölçmeye yöneliktir.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür

Girilen kpss türüne göre alanlar ve sorular farklılık göstermektedir. Her yıl yapılan kpss için dağılımda genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. Herhangi bir memuriyet için bu iki bölümün çözülmesi gerekmektedir. Bununla beraber öğretmenlik için sınava girenler de aynı iki bölümü çözerler.
Genel yetenek, Türkçe ve matematikten oluşmaktadır. 30 Türkçe sorusu, 30 matematik sorusu sorulmaktadır. Bunun arkasından genel kültür bölümü gelir. Genel kültürde; 27 tarih sorusu, 18 coğrafya sorusu, 15 vatandaşlık sorusu sorulmaktadır. Bu iki bölüm için yapılacak olan netler adaylara sıralama ve puan sonucu olarak geri dönecektir.

Öğretmen Adayları İçin KPSS

Öğretmenlik için sınava giren adaylar, önce diğer lisans mezunlarının girmiş olduğu ilk sınava girerler. Ardından ise; eğitim bilimleri sınavına girerler.
Eğitim bilimleri sınavında adayların sorumlu tutulduğu dersler; gelişim psikolojisi, rehberlik, öğrenme psikolojisi, sınıf yönetimi, program geliştirme, materyal düzenleme, ölçme ve değerlendirme dersleridir. Alan sınavı, her öğretmen adayının kendi branşı doğrultusunda girdiği sınavdır ve 50 sorudan oluşmaktadır. Rehber öğretmenlerinden, sınıf öğretmenlerine, İngilizce öğretmenlerinden, edebiyat öğretmenlerine kadar neredeyse her öğretmen adayı alan sınavına girer.

 

Kpss Sınav Süreleri

Sınavlar, hafta sonu yapılmaktadır. Her yıl yayınlanan kılavuzda tam tarih verilir ve sistem üzerinden tüm adaylara duyurulur. KPSS Lisansta Genel kültür ve genel yetenek Cumartesi sabahı, aynı gün öğleden sonra eğitim bilimleri yapılır. Pazar günü ise sabah oturumunda iktisat, işletme, maliye bölümleri için sınav yapılırken; öğleden sonraki oturumda uluslararası ilişkiler, ekonometri, istatistik, endüstri bölümleri testleri yapılmaktadır. Genel yetenek ve genel kültür sınavları aynı kitapçıktan yapılmaktadır. 09.30’da başlayan sınav, 120 dakika sürmektedir. Eğitim bilimleri aynı gün 14.00’da başlamakta 100 dakika sürmektedir. Pazar günü yapılacak olan sınavların sabah oturumu ve öğleden sonraki oturumu 160 dakikadır. Öğretmenlik için yapılan sınavın süresi ise 75 dakikadır. KPSS ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının girdiği sınav da genel kültür ve genel yetenek olarak toplam 120 dakika sürmektedir.
2017 Lisans KPSS Tarihleri
2017 Yılında lisans mezunları için A grubu memur adayları ve öğretmen adaylarına yönelik sınavlar yapılacaktır.

21 Mayıs tarihinde Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavı yapılacaktır. Bu sınavın başvuru tarihi 14-27 Mart tarihleri arası, sonuç açıklanma tarihi ise 16 Haziran 2017

 

KPSS Sınav Ücretleri ve Bankalar

Başvuru yapılmadan önce sistemin yönlendirdiği şekilde ücretlerin yatırılması gerekmektedir. Aksi halde sınav başvurusu geçerli sayılmaz ve başvuru onay alamaz. KPSS Lisans için sınav ücreti oturum başına 55TL’dir. Adaylar oturum başına para ödeyeceklerdir. Özellikle öğretmenlik sınavına girecek olan adaylar; genel kültür- genel yetenek için eğitim bilimleri için ve alan sınavı için para yatırmayı unutmamalılar. Ücretleri sistemin yönlendirmiş olduğu; Türk Ekonomi Bankası, Akbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk ve PTT şubelerine yatırmak mümkün. Bununla birlikte yalnız banka şubelerinden değil internet üzerinden de kredi kartı aracılığıyla yatırılabilir.

 

KPSS’ye Girişte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sınav gününden önce muhakkak sınav giriş belgelerinin çıkarılması gerekmektedir. Adaylar her sınav için ayrı giriş belgesi çıkarmaları gerektiğini unutmamalılar. Her sınav öncesinde doğru giriş belgesi ve kimlik ile sınava girmek gerekmektedir. Kılavuzda yayınlanmış olan hiçbir yasaklı ürün sınav salonuna sokulmamaktadır. Bu noktada aday yanında telefon, kalem, silgi, para bulunduramaz. Bunlarla birlikte sınava girilen okulların hemen hepsinde emanet bölümü bulunmaktadır. Aday sınava yalnız geldiyse eşyalarını oraya bırakabilir. Sınav bittikten sonra eşyalar teslim alınır. Sınava giren her adayın üzeri yetkili polisler tarafından aranır. Bir şekilde gözden kaçan yasaklı ürünlerden biri, sınav salonunda fark edilirse salon görevlileri tarafından adayın sınavı iptal edilir. Adayın sınav sırasında belirtilen dakikalar dışında içeri girmesi mümkün değildir. İzin verilen sürenin dışında dışarı çıkarsa geri alınmamaktadır.

 

KPSS Sınav Sonuçları

Adaylar, tüm kpss oturumlarına girip çıktıktan sonra belirtilen tarihte, sonuçlarını sistem üzerinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilirler. Sınav sonuçları ilân edildikten sonra yeni ilân edilen tarihte, tercihler için başvurular alınacaktır. Tercihleri, girmiş olduğunuz sınava bağlı olarak yapmanız mümkün. Açıklanmış olan alıma bağlı kalarak doğru tercih yapmak önemlidir. Bu nedenle aslında puandan çok sırlamayı takip etmekte yarar var.

 

KPSS Puanı Nasıl Hesaplanır?

Puan hesabında sizinle birlikte diğer adayların ortalama başarı düzeyi de etkili olmaktadır. Yani aynı netlerle farklı sınavlarda farklı puanlar alabilirsiniz. Fakat yaklaşık puanımızı hesaplamak istiyorsak hesaplamak istediğimiz puan türünde hangi testlerin hangi oranda etkili olduğunu bilmeliyiz. Puan hesabı yaparken şu tablodaki katsayıları kullanabiliriz: KPSS Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

Bu tablo güncel olmadığı için bazı puan türlerine yer verilmemiştir. KPSSP93, KPSSP94 testlerinde Genel Yetenek ve Genel Kültür % 50’şer oranında etkilidir. KPSSP121 puan türünde ise Genel Yetenek-Genel Kültür %30, Eğitim Bilimleri % 20, ÖABT ise % 50 etkilidir.

Puan hesabı yaparken 40 puandan sonra geri kalan 60 puanı katsayılara göre dağıtarak hesap yapmalıyız. Örneğin KPSSP3 puanında sadece Genel Yetenek ile Genel Kültür testleri etkili olmaktadır ve her iki testin ağırlığı aynıdır. Buna göre iki testteki toplam soru sayısını 60 puana dağıtmalıyız. Yani her bir soru yaklaşık olarak 0.5 değerinde olur. Örneğin 80 net yapan bir adayın puanı hesaplanırken 80 ile 0.5 çarpılır ve 40’a eklenir, böylece 80 puanı bulunur. Fakat başta da belirttiğimiz gibi standart sapma gibi birtakım faktörler de puan hesabında da etkili olmaktadır ve bu her sınav için değişkendir. Dolayısıyla bahsettiğimiz puan hesabıyla sadece yaklaşık puanımızı hesaplayabiliriz.

Öğretmen adayları şu formülle yaklaşık puanlarını hesaplayabilirler: KPSSP121 (ÖABT) Puan Hesaplama

 

Sonuçlara İtiraz Ederken Yapılması Gerekenler

Adayın sınav sonucu beklediği gibi gelmediyse ya da sonuçla ilgili başka bir problem varsa itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Sonuçların yeniden incelenmesini isteyen kişi, en fazla 30 gün içerisinde yazılı belgelerle başvurmak zorundadır. Aday, incelenme ücretini Ziraat Bankasına yatırmalıdır. Bununla birlikte yatırılan paranın dekont fotokopisi da dilekçeye ek olarak eklenmelidir. İncelenen sınav sonucu tekrar adaya sistem üzerinden ilân edilir. Bu noktada sistemin hata yapma ihtimali olduğu gibi bu hatanın oldukça düşük bir ihtimal olduğu da unutulmamalıdır. Birey sınav esnasında kodlamalarına dikkat etmeli, soruları optik üzerinde doldururken kurala uygun bir şekilde doldurmalı bir de salon görevlilerinin özellikle vurguladığı imza kısmı unutulmamalıdır. Optikte doldurulması gereken yerler boş bırakılır ya da unutulursa sınav geçerli sayılmaz.

 

KPSS ile Atanma

KPSS ile yapılan atamalar merkezi ve açıktan olmak üzere ikiye ayrılır. Merkezi atamalar genellikle puan esasına dayanır, açıktan atamalar ise belli bir puan barajı ile mülakat sınavına dayanır. Son dönemlerde merkezi atamalarda da mükakat sistemi yaygınlaşmıştır. Öğretmen atamalarını buna örnek verebiliriz. Bu durumda atanacak kadro sayısının üç ya da dört katı kadar aday mülakata çağrılıyor ve nihai karara varılıyor.

Bu yazı 1630 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun