KYK Yurtları ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Paylaş
 

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin ardından kyk.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurularak e-devlet portalı üzerinden alınır. Yayınlanan başvuru formunda öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumları hakkında bilgi istenir. Yapılan puanlamada en yüksek puandan başlanarak boş kontenjanlara öğrenciler yerleştirir. Asil olarak yerleşmeye hak kazanamayan öğrencilere yedek sıra verilir.

2017’de başvurular 14-20 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru sonuçlarının ise 8 Eylül gibi açıklanması beklenmektedir.

Evet, yeniden müracaat edebilirsiniz. İkinci lisans eğitiminizin normal süresi kadar barınma hakkınız vardır. Fazladan herhangi bir ücret ödemezsiniz.

 

İlk defa yurda yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. Sabit bir tutar değildir. İlgili banka ATM’lerinde, kyk.ziraatbank.com.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında tutar otomatik olarak gözükmektedir.

Güvence bedeli öğrenci yurt kaydını sildirdiğinde iade edilir.

 

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından e-devlet YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Başvuru sonuç ekranında öğrencilere yurt müdürlüğüne öğrenci belgesi ve varsa öncelik belgelerini teslim etmeleri için tarih belirtilir.

 

İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrencilerin akademik takvime göre yurtta bulunmaları esastır. Öğrenci eğer okula başlamayacaksa yurtla irtibata geçip izin almalıdır. Daha sonraki dönemlerde yerleşenlerin ise kayıt parasını yatırdıktan sonra yurtta barınmaya başlamaları aksi halde yurttan izin talebinde bulunmaları gerekmektedir.

 

6. 

Yerleştirmenizin yapıldığı yurt müdürlüğü ile görüşünüz. Size ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçenizi yurt müdürlüğünüze ulaştırınız. Kayıt sildirdiğiniz tarihten sonraki yurt ücreti tarafınıza iade edilir.

 

Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Süresi içerisinde ücret ödemediğiniz takdirde yerleştirme işleminiz iptal edilecektir.

 

Barınma hakkı kazandığınız yurda kayıt yaptırmak zorunda değilsiniz. Sonraki yıl yeniden başvuru yapabilirsiniz. Herhangi bir cezai işlem bulunmamaktadır.

 

Evet, yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. İlk başvurunuz sırasında verilen yedek sıranızın iptal edileceği uyarısı ile karşılaşacaksınız. Başvuruya devam etmeniz halinde ilk başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

 

 

Bu öğrenciler yerleştirilmiş oldukları yurt müdürlüğüne başvuru yaparak taahhütname onaylarının yapılmasını talep edebilirler. İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi şarttır

 

 

Kurum yurtlarında kalmakta olan bütün öğrencilerin beslenme yardımından yararlanma hakkı vardır. Ayrıca bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

 

Kredi ve yurtlar kurumu olarak KKTC’de eğitim görmekte olan kız/erkek öğrencilerimiz için yurtlarımız bulunmaktadır. Belirtilen başvuru döneminde yurt başvurusu yapmanız gerekmektedir.

 

Anne ve babası(her ikisi de) vefat etmiş olanlar, devlet koruması altında olanlar, şehit gazi çocukları, gazi olanlar, yetiştirme yurdunda barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayanlar, 2330 sayılı Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin çocukları.

 

Kurumca belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanır. Bu sonuçları kyk.gsb.gov.tr internet adresinden takip etmeniz gerekmektedir.

 

Öğrencilere, yükseköğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (Cumartesi-Pazar), diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç, bir öğretim yılında toplam 75 güne kadar izin verilebilecektir. Öğrenciler izinlerini parça parça kullanabileceği gibi bir defada izninin tamamını da kullanabilecektir.

 

İlk kayıt ücretini ödediğiniz aydan sonraki her ay ücret ödemeniz gerekmektedir. Her ayın son iş günü saat 16.00’dan önce o ayın yurt ücretinin ödenmesi gerekir.

 

Yurt ücretini ayın son iş gününde ödemeyen öğrencilere mahsuplaştırma işlemi yapılır. Yatırmadığı ayın yurt ücreti güvence bedelinden mahsup edilir. Öğrencinin yurt ücretini ödemediği ayı takip eden ayın en geç 10’uncu günü güvence bedelini tamamlaması gerekmektedir. Ayın 10’uncu günü resmi tatil olması durumunda ücretin takip eden ilk iş gün yatırılması gerekmektedir.
Bu kıstasa uygun olarak yurt ücretinin yatırmayan öğrencinin kaydı silinir. Güvence bedelinden var ise alacağı il müdürlüğünce iade edilir.

 

Yurt müdürlüğünce kaydı silinen öğrencilerin alacakları tutarlar hesaplanarak yurdun bağlı olduğu il müdürlüğüne gönderilir. Öğrencilerin yurt müdürlüğüne bırakmış oldukları dilekçelerinde yer alan kendilerine ait IBAN numaralarına “İL MÜDÜRLÜĞÜ” tarafından iade yapılır. İade işlemini yapmaya il müdürlüğü yetkilidir.
IBAN numarası kesinlikle öğrenciye ait olmalıdır. Sadece öğrencinin vefatı halinde mirasçıları talep edebilir.

 

Herhangi bir sebeple yurt kaydı silinen/sildiren hiçbir öğrenciden aylık yurt ücreti farklı olarak talep edilmez. Bütün öğrenciler aylık yurt ücretini öderler.

Sadece ilk kayıt ücretinde ödenen güvence bedeli istisnadır. Bu istisna da şu şekildedir; eğer öğrencinin kaydı “yurt ücretini ödemediği” için silinirse ve bu öğrenci kaydının silindiği aynı eğitim/öğretim dönemi için tekrar müracaat yapar ve yurt yerleştirmesi yapılırsa güvence bedeli İKİ KAT talep edilir. Arzu eden öğrencilere eğitim/öğretim yılı bitiminde güvence bedelinin BİR KATIiade edilir.

 

Erasmus öğrencilerinin kalmakta oldukları yurt müdürlüğünden Erasmus sebebiyle kayıtlarını sildirmeleri halinde dönüşlerinde “öncelikli” olarak yurt kayıtları yapılabilmektedir. Farabi öğrencilerinin ise yarım veya tam dönem öğrenim görecekleri ilde bulunan herhangi bir yurda nakilleri yapılır. Dönüşlerinde asıl kayıtlı oldukları yurda yine nakil yoluyla yerleşmeleri sağlanır. Erasmus ve Farabi öğrencilerinin dönüşlerinde asıl kayıtlı oldukları yurtta boş yer olmaması halinde açılan ilk boş yatağa kayıtları yapılır.

 

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (%40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, Devlet koruması altındaki öğrenciler hariç)
c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)
ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,
d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,
e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,
f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,
g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması,

 

Kurum yurtlarında barınan öğrenciler; Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi “Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır.” hükmüne istinaden bir öğretim yılı daha barınmaya devam ederler. Yurtta barınmayan öğrenciler yurtlara ara sınıf başvuru türünden başvuru yapacaklardır. Başvurularının olumlu sonuçlanması durumunda yurtlarımızdan 1 yıl süreyle faydalanabileceklerdir.

 

Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası “Öğrencinin beyanına güven esastır. Kurum, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark tespit edilmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelere göre işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.
Son başvuru tarihinden sonra hiçbir şekilde bilgi değişikliği, hata düzeltme vb. işlem yapılmayacaktır. Başvuru sırasında hatalı kodlama yapan öğrencilerin durumları tespit edilerek “Yanlış Beyan” dan kayıtları silinir. Kurumca daha sonra açıktan başvuru alınması halinde öğrenciler tekrar başvuru yapabilirler.

 

Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi “Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.” hükmünü içermektedir. Nakil işlemi yapılmamaktadır.

 

 

Aynı il içerisinde üniversite değişikliği yapan öğrenciler kalmakta olduğu yurtta barınmaya devam ederler. (Örn. Ankara merkez ilçelerinde eğitim gören bir öğrenci, yine Ankara merkez ilçelerinde üniversite değiştirdiği takdirde barınmakta olduğu yurtta kalmaya devam edebilir.)

 

Kurum yurtlarında kalmayan yükseköğrenim öğrencilerinin geçici barınma talepleri İllerde İl Müdürlüklerince ilçelerde ise Yurt Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmaktadır.
Kurum yurtlarında misafir olarak barındırılabilecek öğrenciler şunlardır;
a) Yükseköğrenime devam etmekte iken öğrenim gördükleri okulun sınavlarına girmek üzere gelen öğrenciler,
b) Pedagojik formasyon eğitimleri ile yüksek öğretim kurumlarınca zorunlu tutulan kurs, staj vb. eğitim çalışmalarına katılan öğrenciler,
c) Üniversiteler, belediyeler, spor federasyonları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ulusal veya uluslararası inceleme, araştırma, proje, sosyal, kültürel, sportif, eğitsel vb. faaliyetlere katılan öğrenciler (Türkçe öğrenmek amacıyla yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarına devam eden öğrenciler dâhil),

 

Kurum yurtlarında barınan öğrenciler diğer il ve ilçelerdeki yurtlarda kısa süreli kalmak isterse Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinde yer alan “Yurtlarda barındırılan öğrenciler son aya ait yurt ücretlerini ödediklerini belgelemeleri kaydıyla diğer il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında yurt müdürlüğünce uygun görülmesi halinde 10 güne kadar ücretsiz kalabilirler” hükmü gereğince barındırılırlar. Ayrıca bu durumdaki öğrencilerden diğer il ve ilçelerde sınav, kurs, staj, yaz okulu vb. eğitim faaliyetine katılanlar da, boş yer bulunması halinde, faaliyet süresince Kurumun diğer il veya ilçelerdeki yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabilirler.

 

Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin “Barınma Şartları” başlığı altında 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde “Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması” hükmü yer almaktadır.

 

Yurt başvurusu olmayan öncelikli öğrenciler değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu öğrenciler kyk.gsb.gov.tr internet adresinden yapılması muhtemel başvuru duyurularını takip edeceklerdir.

 

Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Yurt ücretini ayın son iş günü belirlenen saate kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti aynı gün saat 16.00’dan sonra güvence bedelinden mahsup edilir. Güvence bedelini tamamlaması için izleyen ayın 10’u mesai bitimine, ayın 10’unun resmi tatil olması durumunda takip eden işgünü mesai bitimine kadar süre verilir. Verilen bu sürenin sonunda güvence bedelini tamamlamaz ise bu günlerin ücreti de güvence bedelinden mahsup edilerek öğrencinin kaydı silinir. Kaydı silinen bu öğrencilerin başvurularının kabulü halinde aynı öğretim yılı için iki kat güvence bedeli alınarak yurda kayıtları yapılır. Öğrencinin talebiyle dönem sonunda tek kat güvence bedeli iade edilir.
b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı, kaza veya hastalık ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren 5 gün, diğer durumlarda ayın 15’ine kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; aile hekimliği, Sağlık Bakanlığına bağlı diğer resmi sağlık kurumları veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir.

 

Bu yazı 1141 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

2 adet yorum var.

  1. Ezgi dedi ki:

    Geçen sene üniversite kazandım ama maddi sorunlardan dolayı bir sene ara verdim ve çalıştım bu sene tekrarr üniversiteme devam etöeyi düşünüyorum uzun süre askeri ücretle çalışmış olmam yurt çıkmasını engeller mi ?

  2. Elif dedi ki:

    Merkezi puanla yatay geçiş yapmayı düşünüyorum ve şu an kaldığım ilde KYK yarı özel devlet yurdunda kalıyorum. Geçiş yapmak istediğim ilin herhangi bir KYK devlet yurduna direkt yerleşebiliyor muyum bir bilgisi olan var mı?

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun