Sağlık Projesi

Paylaş
 

2019 yılına yönelik olarak açıklanan programda Beslenme Dostu Okul Programı uygulamasına deva edilmesi ve ‘okul yemeği’ programının ilkokullarda başlanılmasına kara verildi. Vatandaşların yaşam kalitelerinin yükseltilerek sosyal, ekonomik ve kültürel hayata aktif, bilinçli ve sağlıklı bir biçimde katılımların sağlanması hedefler arasında yer aldı. Öncelikli olarak koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin hale getirilmesi ve sağlık personeli ihtiyacı ile altyapı ile sağlık personeli ihtiyacının karşılanarak ülke genelinde dağılımının dengelenmesi sağlanacaktır. Sağlık hizmetlerinde hakkaniyet ve eşitlik ilkesi ile hasta haklarının erişebilir ve saygılı, kaliteli ve etkin bir yapıya kavuşturulması ve akıllı ilaç kullanım mekanizması kurulacaktır.

Okul Yemeği Projesi

Obezitenin önlenerek sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılmasına yönelik mevcut programlar güncellenecek ve ilave düzenlemeler yapılacaktır. Bulaşıcı olmayan hastalılara yönelik farkındalığın yaygınlaştırılması amacı ile eğitim materyalleri hazırlanarak etkinlik ve faaliyetler düzenlenecektir.

Beslenme dostu okul programı uygulamasına devam edilerek bununla birlikte ilkokullarda okul yemeği programına başlanacaktır.

Kasa Tipi Ambulans Kullanımı

Acil hizmet kapasitesi ve kapsamı güçlendirilerek acil servis tedavi hizmetleri geliştirilecektir. Acil sağlık istasyonları yenilenerek acil sağlık ambulansı sayısı arttırılacaktır. Güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere kasa tipi uçak satın alınacaktır.

Tescil Mevzuatı Hazırlanacak

diyaliz hizmetleri başta olmak üzere özellikli sağlık hizmetlerine yönelik cihaz, kapasite ve personel altyapısı göz önünde bulundurularak sayıları arttırılacaktır. Birinci basmak sağlık hizmetlerinin etkinliği arttırılacak ve sağlık hizmetleri harcamalarının azaltılması amacı ile önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri geliştirilecektir. Aile hekimi sayısı arttırılarak hekim başına düşen kişi sayısı azaltılacaktır.

Antibiyotik Kullanımı

Klinik araştırma merkezleri ve birimlerinin sayıları arttırılarak altyapıları geliştirilecektir. Akıllı ilaç kullanımı için halk ve sağlık çalışanları bilinçlendirilecek, tıbbi cihazlar ve ilaçların kalitesi arttırılarak kullanımları ve bunlara yönelik harcamaların etkinliği kontrol altına alınacaktır.

Şehir Hastahaneleri Projeleri

2002 yılında 18 bin 934 olan nitelikli yatak sayıları 2013 yılında 113.166’ya 2017 yılında ise 127.347’ye ulaştırılmıştır. 45.488 yatak kapasitesine sahip olan 34 şehir hastanesi projesini yapılması planlanmaktadır. 6.651 yatak kapasitesine sahip Adana, Mersin, Isparta, Yozgat, Elazığ ve Kayseri şehir hastaneleri hizmete açılmıştır.

Bu yazı 278 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun