Taşerondan Kamuya Geçişte Önemli Detaylar

kamuya geçiş, taşeron yasası, hangi kurumlar kamuya geçecek, kamuya geçemeyen kurumlar, taşerondan kamuya geçiş için hangi tarih baz alınacak, kamuya geçiş tarihi, kadroya geçiş sınavı nedir
Paylaş
 

Hangi kurumlar taşerondan kamuya geçecek, Taşeron firmalardan hangi kurumlar kamuya geçemeyecek, kamuya geçiş için hangi tarih baz alınacak ? Kadroya geçiş sınavı nedir, kadroya geçiş sınavı ne zaman yapılacak ?

Taşerondan Kamuya Geçişte Önemli Detaylar

Taşeron personelin kadroya geçişinde 4 Aralık 2017 tarihi baz alınarak geçiş süreci başlayacak. Çalışma Bakanı Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklamalar ve resmi gazetede yayınlanan bilgilere göre aşağıdaki listede yer alan kurumlarda çalışan işçilerin kamuya geçişi sağlanacak. Kamuya geçecek kurumların tam listesi aşağıda yer almaktadır. Taşeron düzenlemesi ile birlikte kamuya geçecek kurumlar aşağıdaki gibidir;

Taşeron Düzenlemesinin İçerisinde Yer Alan Kurumlar

 1. Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü
 2. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü
 3. Çay İşletmeleri (ÇAY-KUR) Genel Müdürlüğü
 4.  Darülaceze Başkanlığı
 5. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
 6. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü
 7. Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı
 8. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
 9. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi
 10. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
 11. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 12. Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
 13.  Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
 14. İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
 15. Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
 16. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
 17. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü
 18. Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı
 19. Merkezi Kayıt Kuruluşu
 20. Milli Mayın Faaliyet Merkezi
 21. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
 22. Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
 23. Sulama Birlikleri
 24. Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü
 25. Şeker Kurumu Başkanlığı
 26. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü
 27. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
 28. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdürlüğü
 29. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı
 30. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
 31. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 32. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü
 33. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı
 34. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiyolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.)
 35. Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürlüğü
 36. Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.Genel Müdürlüğü
 37. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü
 38. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ( TEDAŞ) Genel Müdürlüğü
 39. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
 40. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü
 41. Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
 42. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
 43. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Genel Müdürlüğü
 44. Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği
 45. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
 46. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü
 47. Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü
 48. Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Genel Müdürlüğü
 49. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)
 50. Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Başkanlığı
 51. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
 52. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü
 53. Türkiye Uydu Haberleşme ve İşletme (TÜRKSAT) A.Ş. Genel Müdürlüğü
 54. Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü
 55. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
 56. Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

Taşeron Düzenlemesinin Dışında Kalan Kurumlar

kadroya gecis sinavi nedir

Taşeron Düzenlemesinin Dışında Kalan Kurumlar ise aşağıda yer alan listedeki gibi olacaktır;

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Ereğli Kömür Havzası Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Kalkınma Ajansları

Kefalet Sandığı Başkanlığı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL. Tesisleri İşletme Başkanlığı

Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı

Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

 

 

Geçici Personelin 4/B’ye Geçişi Nasıl Olacak

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalaya göre 4/C maddesine göre çalışanların 4/B’ye geçişi ile ilgili olarak 13 maddelik resmi bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

2- Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelin atama teklifleri sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarına gerçekleştirilecektir.

3- 04/12/2017 tarihi itibarıyla geçici personel (4/C) olarak çalışmakta olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (02/01/2018) itibaren 90 gün içerisinde kurumlarınca sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarına atanır.

4- Geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemlerinde herhangi bir başvuru alınmayacak ve sınav yapılmayacaktır.

5- Daha önce geçici personel (4/C) pozisyonunda çalışmakta iken herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılanlar(doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenler hariç olmak üzere) söz konusu düzenlemeden faydalanamayacaktır.

6- Düzenleme kapsamında geçici personel tahsis edildiği teşkilat ve birimde geçici personel olarak yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam edecek şekilde sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilir.

7- Bu kapsamdaki personel yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar sözleşmeli personel pozisyonlarında (4/B) istihdam edilecektir.

8- Geçici personel pozisyonlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve atama süreci devam edenler ile atamaları yapılanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

 9- Adam/ay hesabına göre kısmi süreli çalışanlar ve saat ücreti ile çalışanlar söz konusu düzenlemeden faydalanamayacaktır. (memurlar.net’in notu: TÜİK’teki 4/C’ler kapsam dışında)

10- Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş durumunda iş sonu tazminatı ödenmeyecektir.

11- Geçici personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç; iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır.

12- Geçici personelin geçirileceği sözleşmeli personel pozisyonları tahsis edilmiş sayılacağından, geçici personel halihazırda çalışmakta oldukları kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilecektir.

13- 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Esaslar çerçevesinde geçici personel olma hakkı bulunmakta iken; daha önce istihdam hakkından faydalanmak için başvuru yapmamış olanlar da mezkur madde hükümlerinden yararlandırılacaktır.

Bu yazı 630 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun