YDS'de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler | ÖSYM Kılavuzu - Part 14
 

YDS’de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler

 • Nail: Tırnak

Stop biting your nails!  /  Tırnaklarını ısırmayı durdur! (bırak)

 • Naked: Çıplak

naked shoulders  /  çıplak omuzlar

 • Name: İsim, isim vermek, ismiyle çağırmak

My name is Ricardo / Benim adım Ricardo They named their son John.  /  Onlar oğullarına John ismini verdi. The victim has not yet been named.  /  Kurban henüz ismiyle çağrılmadı.

 • Narrow: Dar

a narrow bed/doorway/shelf  /  bir dar yatak / antre / raf There was only a narrow gap between the bed and the wall.  /  Yatakla duvar arasında sadece dar bir boşluk vardı.

 • National: Ulusal, milli

national and local newspapers / ulusal ve yerel gazeteler

 • Nation: Ulus, millet

an independent nation  /  bağımsız bir ulus

 • Naturally: Doğal olarak, elbette

naturally occurring chemicals  /  doğal olarak meydana gelen kimyasallar

 • Natural: Doğal, tabii

a country’s natural resources  /  ülkenin doğal kaynakları

 • Nature: Doğa, tabiat

the beauties of nature  /  doğanın güzellikleri

 • Navy: Donanma

the British and German navies  /  İngiliz ve Alman donanmaları

 • Nearby: Yakında, civarında

he slung his jacket over a nearby chair / o ceketini yakındaki bir sandalyenin üzerine asar They live nearby.  /   Onlar yakında yaşıyor.

 •  Nearly: Neredeyse, yaklaşık

David was nearly asleep  /  David neredeyse uyuyordu.

 • Near: Yakın, bitişik, samimi

Do you live near here?  /  Buralarda mı yaşıyorsunuz My birthday is very near Christmas.  /  Doğum günüm noele çok yakın.

 • Neat: Derli toplu ve düzen içinde, temiz, zekice

a neat desk /  derli toplu bir masa

 •  Necessarily: Zorunlu olarak, mutlaka, şart

The number of places available is necessarily limited.  /  Ulaşılabilir yerlerin sayısı mutlaka sınırlıdır. The more expensive articles are not necessarily better.  /  Daha pahalı makalelein daha iyi olması şart değildir.

 • Necessary: Gerekli, gereken

Only use your car when absolutely necessary.  /  Arabanı sadece mutlaka gerekli olduğu zaman kullan.

 • Neck: Boyun

Giraffes have very long necks. / Zürafaların çok uzun boyunları var.

 • Needle: İğne, iğnelemek

needle and thread  /  bir iğne ve iplik

 • Need: İhtiyaç, gerek

There is an urgent need for qualified teachers.  /  Nitelikli öğretmenler için acil bir ihtiyaç var. We will contact you again if the need arises. / İhtiyaç doğarsa biz sizinle yeniden irtibata geçeceğiz.

 • Negative: Negatif, olumsuz

The crisis had a negative effect on trade.  /  Krizin ticaret üzerinde negatif bir etkisi vardı.

 • Neighbourhood: Semt, çevre, muhit

We grew up in the same neighbourhood.  /  Biz aynı muhitte büyüdük.

 • Neighbour: Komşu

Our next-door neighbours are very noisy.  /   Bizim yan komşularımız çok gürültülü.

 • Neither: Hiçbiri, ikisi de değil, ne…ne, de değil

Their house is neither big nor small.  /  Onların evi ne büyük ne küçük.

 • Nephew: Yeğen

My nephew is really very cute.   /  Benim yeğenim gerçekten çok sevimli.

 • Nerve: Sinir, cesaret, endişe

nerve cells  /  sinir hücreleri

 • Nervous: Sinir, gergin

I felt really nervous before the interview.  /   Görüşmeden önce gerçekten gergin hissettim.

 • Nest: Yuva

bird’s nest  /  kuş yuvası

 • Net: Kesintesiz, net, ağ, tül, kazanmak

fishing nets  /  balık avı ağları net curtain / tül perde

 • Network: Ağ, şebeke

a network of veins  / damarların ağı communications/distribution network  /  bir iletişim/dağıtım ağı

 • Never: Asla, hiçbir zaman

Never in all my life have I seen such a horrible thing.  /  Bütün hayatımda asla böyle korkunç bir şey görmedim.

 • Nevertheless: Yine de, buna rağmen

She didn’t study hard; nevertheless,she passed exam.  /  O sıkı çalışmadı; buna rağmen sınavı geçti.

 •  Newly: Yakın zamanda, yeni, yeni olarak

a newly created job  /  yeni oluşturulmuş bir iş

 • New:  Yeni, taze, modern

Have you read her new novel?  /  Onun yeni romanını okudun mu? This idea isn’t new.  /  Bu fikir yeni değil.

 • News: Haber

What’s the latest news?  /  Son haber nedir? That’s great news.  /  Bu harika bir haber.

 • Newspaper: Gazete

newspaper article  /  bir gazete makalesi

 • Next: Sonraki, ertesi, yanında

Next station is Bond Street / Bir sonraki sitasyon Bond Caddesi

 • Next to: Yanındaki, neredeyse, hemen hemen,

Charles knew next to nothing about farming.  /  Charles tarım hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyordu.

 • Nicely: Güzelce, hoşça

The room was nicely furnished. /  Oda güzelce döşenmiş.

 • Nice: Güzel, hoş, kibar

a nice day / hoş bir gün You look very nice.  /  Çok güzel görünüyorsun.

 • Niece: Kız yeğen

My niece has a son who has been diagnosed as autistic.  /  Benim yeğenimin otistik tanısı konulmuş bir oğlu var.

 • Night: Gece

These animals only come out at night.  /  Bu hayvanlar sadece gece çıkıyor. Did you hear the storm last night?  /  Dün gece fırtınayı duydun mu?

 • Nine: Dokuz

I will meet my friends at nine o’clock / Saat dokuzda arkadaşlarımla buluşacağım.

 • Nineteen: On dokuz

Maria is nineteen years old. / Maria on dokuz yaşında.

 • Ninety: Doksan

There are ninety km to İstanbul.  /  İstanbul’a doksan km var.

 • Ninth: Dokuzuncu

I was ninth in the exam. / Sınavda dokuzuncuydum.

 • Nobody: Kimse, hiç kimse

Nobody cares how I feel!  /  Hiç kimse nasıl hissettiğimle ilgilenmez.

 • Noise: Ses, gürültü

What’s that noise?  /  Bu ses de ne? They were making too much noise.  /  Onlar çok fazla gürültü yapıyor.

 • Noisy: Gürültülü, sesli

The engine is very noisy at high speed.  /  Motor yüksek hızda çok gürültülü. a noisy classroom  /  gürültülü bir sınıf.

 • None: Hiçbiri, hiç

None of these pens works.  /  Bu kalemlerin hiçbiri çalışmıyor. We have three sons but none of them lives/live nearby.  /  Bizim ü. oğlumuz var fakat onların hiçbiri yakında yaşamıyor.

 • Non: Olmayan, gayri, -siz

non-fiction  /  kurgusal olmayan

 • No: Hayır, hiç, numara, değil, yasaktır

There’s no bread left.  /  Hiç ekmek kalmadı. No smoking!  / Sigara içmek yasaktır. She’s no fool  /  O aptal değil

 • Nonsense: Saçmalık, safsata, zırva

You’re talking nonsense!  /  Saçmalıyorsunuz. ‘I won’t go.’ ‘Nonsense! You must go!’  /  ‘Ben gitmeyeceğim.’ ‘Saçmalama!’ ‘Sen gitmelisin!’

 • No one: Hiç kimse, hiçbiri

No one was at home.  /  Hiç kimse evde değildi.

 • Normally: Normalde, normal olarak, genellikle

Just try to behave normally.  /  Sadece normal olarak davranmaya çalışın.

 • Normal: Normal, olağan, sıradan

I was a normal human two weeks ago.  /  Ben iki hafta önce sıradan bir insandım.

 • Nor: Ne, ne de, de değil

He wasn’t there on Monday nor on Tuesday… / O pazartesi orada değildi, Salı da değildi

 • Northern: Kuzey

the northern slopes of the mountains  /  dağların kuzey yamaçları

 • North: Kuzey

They live ten miles north of Boston.  /  Onlar Boston’un on mil kuzeyinde yaşıyor.

 • Nose: Burun

He pressed his nose up against the window.  /  O pencereye karşı burnunu bastırdı.

 • Note: Not, not etmek, dikkat etmek, işaret

Please note (that) the office will be closed on Monday.  /  Lütfen ofisin Pazartesi kapalı olacağını not edin.

 • Nothing: Hiçbir şey

There was nothing in her bag.  /  Onun çantasında hiçbir şey yoktu.

 • Noticeable: Fark edilebilir

Fark edilebilir bir iyileşme

 • Notice: Uyarı, dikkat, bildirmek, fark etmek

The first thing I noticed about the room was the smell.  /  Oda hakkında ilk fark ettiğim şey kokusuydu.

 • Not: Değil, yok, olumsuzluk takısı

I can’t see from here.  /  Ben buradan göremem. He must not go.  /  O gitmemeli.

 • Novel: Roman

the novels of Jane Austen  /  Jane Austen’ın romanları detective-historical-romantic novels  / dedektif-tarihsel-romantik romanlar

 • November: Kasım

November is the eleventh month of the year.  /  Kasım yılın on birinci ayıdır.

 • Nowhere: Hiçbir yerde, hiçbir yer

This animal is found in Australia, and nowhere else.  /  Bu hayvan Avustralya’da bulundu ve başka hiçbir yerde değil.

 • Now: Şimdi

I’m playing football now.  /  Ben şimdi futbol oynuyorum.

 • Nuclear: Nükleer

a nuclear power station  /  bir nükleer güç istasyonu

 • Number: Numara, sayı

even number / çift sayı They live at number 26.  /  Onlar 26 numarada yaşıyor.

 • Nurse: Hemşire

a psychiatric nurse  /  bir psikiyatri hemşiresi

 • Nut: Ceviz

a Brazil nut  /  Brezilya cevizi nut and raisin / ceviz ve kuru üzüm    

Bu yazı 109568 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

102 adet yorum var.

 1. Eser dedi ki:

  Teşekkürler güzel bir site ama “M” harfinden sonraki kelimeler neden yok acaba?

 2. The Jordan dedi ki:

  ARKADAŞIM SAGOL AMA M HARFİNDEN SONRAKİLER YOK. KAYNAK SİTEYİ YAYINLA DA ORADAN BAKALIM. YARI YOLDA KOYMAYIN BİZİ.

 3. Cem dedi ki:

  M harfinden devamını bekliyoruz hocam teşekkür ederim

 4. merve dedi ki:

  Merhabalar,güzel bir çalışma olmuş fakat devamını da yayınlar mısınız. Eğer mümkünse klasör halinde bulunuyorsa mail hesabıma atmanızı rica etsem ?

 5. karakuzu dedi ki:

  devamııııııııııııııııı

 6. Yılmaz ÇETİN dedi ki:

  Merhabalar her şeyden önce büyük emek harcayarak, toplum yararına böyle bir çalışmayı paylaştığınız için bütün samimiyetimle teşekkür ederim. Ben Doktora eğitimi için önümüzdeki YDS’ye kendi imkan ve olanaklarımla hazırlanıyorum. Kelime sorularında neye dikkat etmeliyim ve nasıl bir tavsiyeniz olur, ayrıca kelimeler “M”den sonra yok bana rica etsem eposta adresime bu yapmış olduğunuz çalışmanın devamını atarmısınız. Saygılarımla…

 7. yakup dedi ki:

  admin lütfen m harfinden sonrasını yayınlarmısın.

 8. biyolog dedi ki:

  güzel çalışma ellerinize sağlık. M harfinden sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz.

 9. kelebak dedi ki:

  çok güzel bir paylaşım lakin M’den sonraki kelimeleride bir an önce paylaşırsanız çok büyük hayır duası alırsınız.

 10. gizem dedi ki:

  lütfen M harfinden sonrasını da yayınla

 11. Seyit dedi ki:

  Gerçekten Çoooook güzel bi çalisma olmuş hazirlayanlardan Allah razi olsun…Lütfen bizi yari yolda birakmayin M harfindan sonrakilari da yayinlarsaniz cooook seviniriz…sinava az kaldi… Tekrar Teşekkur ederim….

 12. elif funda kuru dedi ki:

  lütfen en kısa zamanda m harfinden sonraki kelimeleri ekleyebilir misiniz?kelimeler çok güzel ve rahat çalışılıyordu.sınava az kaldı.diğer kaynaklar bu kadar rahat çalışılmıyor.

 13. bilal ÇUN dedi ki:

  Tebrikler çok iyi olmuş emeğinize sağlık çok teşekkür ederim.

 14. ALİ ATEŞ dedi ki:

  EMEĞİNİZ İÇİN ÇOK AMA ÇOK TEŞEKKÜRLER ÇOK FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM BU ÇALIŞMANIN EMEĞİ OLAN HERKEZE TEŞEKKÜRLER.

  M OLAYDI İYİYDİ 🙂

 15. yasir dedi ki:

  yaz aylarına girdik. Beklemedeyiz..

 16. burak dedi ki:

  devamı yayınlanacak mı acaba?

 17. MEHMET İNCE dedi ki:

  çok güzel birkaynak elinize sağlık allah razı olsun m harfinden sonrasını da gönderebilirseniz çok mutlu olacağız şimdiden teşekkürler

 18. gökhan dedi ki:

  M harfinden sonraki bütün harflerinde eklenmesini rica ediyorum ,nezaman yüklersiniz acaba tam dosyası varsa gmail hesabıma atmanızı istiyorum mümkünse . bu tür çalışmalarınızın çoğalması ile birlikte iyi çalışmalar

 19. yusuf dedi ki:

  admin N harfini bekliyoruz , lütfen ….

 20. Huseyin dedi ki:

  Çok güzel olmuş, fakat yarıda kalmış.

 21. Murat dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma Allah razı olsun M den sonrasını da bekliyoruz

 22. gamze dedi ki:

  yaz bitiyor siz daha paylaşmadınız

  • admin dedi ki:

   15 Ağustosta hepsi tamamlanmış olacak efendim.

   • Allah razı olsun admin sonunda tamamliyorsunuz galeba bayadır sizi takip ediyordum ne zaman tamamlicaksiniz diye…bugün farkettim N ve O harfini de eklemiişsiniz…15 ağostusta tamamlarsaniz süper olacak…şimdide emeği geçen herkese teşekkürler ederim….ellerinize sağlık

    • admin dedi ki:

     Rica ederim. Sizden de Allah razı olsun… En kısa zamanda tamamlayacağız inşallah. Saygılar, iyi çalışmalar…

     • Pardon 07.Eylül’e kadar tamamlarsaniz sevinirim diye yazacaktım 15 Ağustos yazmışım 🙂 bi düzeltme yapım istedim 🙂 yine de çok teşekkürler bugün baktım R harfına kadar tamamlamişsiniz….inşallah yakın zamanda tamamlanacaktır….Ellerinize tekrar sağlık

     • admin dedi ki:

      Tamamlayacağız inşallah. Teşekkürler, sağ olun 🙂

 23. benzin dedi ki:

  Admin paylaşım için teşekkürler hepsi tamamlanınca mükemmel olacak herkese iyi çalışmalar.

 24. onur dedi ki:

  Güzel bir çalışma umarım hepsi tamamlanır teşekkürler.

 25. benzin dedi ki:

  15 ağustosta tamamlanacak demiştiniz acaba devamı gelecek mi?

 26. serkan dedi ki:

  sayın admin, elinize emeğinize sağlık. çok yararlı bir paylaşım olmuş ayrıca sitede çok güzel..Allah razı olsun.

 27. Ebru dedi ki:

  Hakkaten cok faydali olmus ya emege saglik kim ya da kimler hazirladiysa, cok tesekkurler. Takipteyim devami da gelir umarim yakinda.

 28. aysu dedi ki:

  Emeğinize sağlık, çok faydalı bi çalışma olmuş.

 29. yunus emre alper dedi ki:

  hiç sevmedim ben bu siteyi şikayiçiyim iyreç aradan cümeleri bulamıyom 1 saat tir dolaşıyom

 30. jeff buckley dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek acaba?

 31. ilgili dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek?

 32. enes dedi ki:

  Emeğinize sağlık.gerçekten çok özel ve güzel bir çalışma herkesin işine yarayacak bir çalışma.Acaba bu kelimelerin word dosyası olarak indire bileceğimiz bir alternatif var mı ? Şimdiden teşekkür ederim.Kolay gelsin 🙂

 33. gunay dedi ki:

  Emeği geçenlere Tesekkurler, guzel çalışmalarınızin devamini dilerim. Cok faydali bir calisma oldu benim için. Sevgiler,,

 34. Zafer(victory) dedi ki:

  Bu kelimelerin çok yararlı olacağına inanıyorum fakat A-Z’ye tüm kelimeler olursa daha iyi olur. Emeğinize sağlık 🙂

 35. ozay dedi ki:

  kelimeler cok asagi seviyede.gunluk konusma yada okumada karsina cok ciktigindan hepsini biliyorum, ahim sahim bilinmeyecek bi kelime yok

 36. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Merhaba bende sizi kutluyorum elinize saglık

 37. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Elinize sağlık …

 38. Aydoğan dedi ki:

  Ellerinize kollarınıza sağlık çok güzel olmuş Allah razı olsun

 39. hulya dedi ki:

  S harfinden sonrakiler ne zaman eklenecek acaba? tamamlarsanız çok memnun olurum.

 40. kerem dedi ki:

  kim ne derse desin böylesi bir çalışma başka hiçbir yerde bedava yok. i. hakkı mirici nin kitabı var ama bedava değil. helal size arkadaşlar. yds için birebir. “t” harfinden sonrasını da bekliyorum. emeğinize, elinize kolunuza sağlık…

 41. Aysel :) dedi ki:

  Merhaba. Çok değerli bir paylaşımda bulumuşsunuz teşekkür ediyorum.T harfinden sonrakileri de yayınlarsanız YDS için bulunmaz bir kaynak olacaktır. Bahardaki YDS ye hazırlanan biri olarak dört gözle bekliyorum.

 42. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Tesekkür ederim

 43. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  inşallah hepimize yararlı olur.sayglarımı sunarım

 44. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  çok teşekkürler

 45. Erkan dedi ki:

  Bunlar YDS kelimeleri değil. Neredeyse hepsi pre-intermediate seviyesi. İnsanların vaktini çalmayın YDS yazarak. Ama ingilizceye yeni başlayanlar için güzel bir kaynak.

 46. Turgay Selim CANGARLI dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma… Hepinizin ellerine ve emeklerine
  sağlık..

 47. enigma teras dedi ki:

  Admin S’den sonrası ne zaman yayınlanacak?

 48. kerem dedi ki:

  hocam bu işi yarım bıraktınız. oldu mu şimdi? bir o kadar da takipçiniz olmasına rağmen acaba çalışmanızı tamamlama konusunda çekimser kalmanızın geçerli bir sebebi var mı?

 49. Kubilay dedi ki:

  Merhaba. Çalışma çok iyi! Çok teşekkür ediyorum.

 50. kazim dedi ki:

  Harika bir çalışma olmuş çok dua alıyorsunuz. Haberiniz olsun.

 51. alamarat dedi ki:

  kardeş ellerine sağlık.
  harikasın sen.

 52. Taner dedi ki:

  Bunları buraya koyandan Allah Razı olsun. Süpersiniz. Bu emek takdiri hak eder. o kadar işime yaradı ki… püüüü …. kelimeler kifayetsiz.

 53. zugo32 dedi ki:

  merhaba acaba ne zaman tamamlarsınız diye sorucaktım da çünkü bu yıl son senem ve sınava gireceğim ?

 54. Zehra Aktan dedi ki:

  Merhaba,
  T harfinden sonraki kelimeler nerede ?

 55. Umut dedi ki:

  Allah razı olsun yapandan yaptırandan. YDS’de emek veren bütün arkadaşlara başarılar.

 56. ahmet dedi ki:

  Elinize emeğinize sağlık , umarım en kısa zamanda t harfinden sonrası da gelir.

 57. fatma sönmez dedi ki:

  Çok güzel bir kaynak olmuş hakkınızı helal edin.

 58. okan dedi ki:

  Merhabalar. Bunun rusça icin olan versiyonunu da yaparsaniz cok buuk sevap islersiniz 🙂

 59. Melike Akdoğan dedi ki:

  Merhaba; T harfinden sonrasını da sabır ve dua ile bekliyoruz. 🙂

 60. Bilgehan dedi ki:

  Merhaba. Lütfen ”M” harfinden sonrasınıda yayınlar mısınız sınav kapıda , yaklaştı. Bu arada çok güzel olmuş emeğinize sağlık.

 61. hazelitam dedi ki:

  eksik harflerin devamını ne zaman yayınlıycaksınız acaba dört gözle beklemekteyiz saol çok saolun yardımlarınız için :)))

 62. Caner İLİDİ dedi ki:

  çok başarılı fakat pdf halinde dosya olarak yokmu indirebilmek için

 63. sait dedi ki:

  lütfen t den sonrasını da eklermisiniz

 64. yeşim özbek dedi ki:

  Admin Lütfen U harfinden sonrasını da ekleyebilirmisin lütfen çok çok ihtiyacım var teşekkür ederim

 65. Adem dedi ki:

  Rica etsem T den sonrasin eklermisiniz? Tesekkurler

 66. bekir çelik dedi ki:

  Teşekkürler, çok başarılı bir çalışma olmuş, U harfinden sonrasını da tamamlarsanız çok iyi olur, kolay gelsin, iyi çalışmalar…

 67. Nur dedi ki:

  Elinize saglik peki sadece bu kadar mı?

 68. AZİZMERCAN dedi ki:

  Ellerinize sağlık .Çok güzel ve faydalı olmuş.Teşekkürler

 69. esin dedi ki:

  Allah razı olsun çok faydalı oldu emeğinize sağlık.

 70. emin akbalık dedi ki:

  admin v harfinden sonrasını da koyabilirmisin???

 71. nehir okay dedi ki:

  Merhaba. V harfinden sonrası da eklenecek mi acaba? Şimdiden teşekkürler.

 72. fatih dedi ki:

  Ellerinize sağlık bu güzel ve yararlı paylaşım için, ‘U’ dan sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz , teşekkürler 🙂

 73. bülent dedi ki:

  Elinize sağlık, hadi son bir gayret, w,x,y,z’yi bekliyoruz.

 74. ÇETİN dedi ki:

  NASIL İNDİREBİLİRİZ.HARİKA BİR ÇALIŞMA ELİNİZE EMEĞİNİZE SAĞLIK

 75. Ahmet dedi ki:

  Çalışma için Allah razı olsun

 76. Şafak dedi ki:

  EMEĞİNİZE sağlık.X,Y,Z bekliyoruz.

 77. urgan dedi ki:

  merhaba, elinize sağlık harika bir çalışma olmuş

 78. Jerfi dedi ki:

  abi bu ne ya! bence bunlar klasik sözlükteki ilk bilmem kaç kelime

 79. Istanbul ithalat - ithal Çin ürünleri dedi ki:

  Pardon adminim. Gördüm. Cevap için çok çok teşekkür ederim.

 80. Oguz dedi ki:

  Hocam iyi günler. Ben bu yayınladığınız kelimelerin çıktısını alıp çalışabilir miyim sizin için bir mahsuru yoksa?

 81. Alper dedi ki:

  Çok kıymetli bir çalışma. Hakkınızı helal edin. Elinize kolunuza zihninize sağlık. Allah razı olsun

 82. ceros dedi ki:

  hocam mrb. YDS altyapım buradaki kelimeleri kopyalayıp cıktısını almam lazım ızın verır mısınız?

 83. Leyla dedi ki:

  Çok teşekkür ederim çok faydalı Allah razı olsun emeklerinize sağlık 😊

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun