YDS'de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler | ÖSYM Kılavuzu - Part 7
 

YDS’de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler

 • Gain: Kazanmak, kazanç, artma, artış, avantaj, kâr

Regular exercise helps prevent weight gain.  /  Düzenli egzersiz kilo artışını önlemeye yardım eder. Our loss is their gain.  /  Bizim kaybımız onların kârı.

 • Gamble: Kumar, riskli girişim, kumar oynamak

It was the biggest gamble of his political career.  /   Bu onun siyasi kariyerinin en büyük riskli girişimiydi.

 • Gambling: Kumar

heavy gambling debts  /  ağır kumar borçları

 • Game: Oyun

ball games, such as football or tennis  /  futbol veya tenis gibi top oyunları

 • Gap: Boşluk, fark, aralık, uçurum

Leave a gap between your car and the next.  /  Arabanız ile bir sonraki aracında bir boşluk bırakın.

 • Garage: Garaj, tamirhane

an underground garage  /  bir yeraltı garajı

 • Garbage: Çöp, süprüntü, zırva, boş laf

Don’t forget to take out the garbage.  /  Çöpü dışarı almayı unutmayın.

 • Garden: Bahçe, park

children playing in the garden  /  çocuklar bahçede oynuyor

 • Gas: Gaz

Air is a mixture of gases.  /  Hava bir gaz karışımıdır. a gas explosion  /  bir gaz patlaması

 • Gasoline: Benzin

fill up the tank with gasoline about once a week.  /  Yaklaşık olarak haftada bir kez depoyu benzin ile doldururum.

 • Gate: Kapı, geçit

A crowd gathered at the factory gates.  /  Fabrika kapılarında bir kalabalık toplandı.

 • Gather: Toplamak, toplanmak, bir araya gelmek

A crowd soon gathered.  /  Kalabalık hemen bir araya geldi

 • Gear: Dişli, vites, vitese takmak

Careless use of the clutch may damage the gears.  /  Debriyajın dikkatsiz kullanımı dişlilere zarar verebilir.

 • General: Genel, umumi, general, komutan

the general belief  /  genel inanç This opinion is common among the general population  /  bu düşünce nüfusun genelinde yaygındır.

 • Generally: Genel olarak, genellikle

I generally get up at six.  /  Ben genellikle saat 6’da kalkarım.

 • Generate: Oluşturmak, meydana getirmek, üretmek

We need someone to generate new ideas.  /   Yeni fikirler oluşturmak için birisine ihtiyacım var.

 • Generation: Nesil, jenerasyon

My family have lived in this house for generations.  /   Benim ailem nesillerdir bu evde yaşadı.

 • Generous: Cömert, bol

a generous benefactor  /  cömert bir hayırsever

 • Gentle: Nazik, kibar, yumuşak, uysal

a quiet and gentle man  /  sessiz ve nazik bir adam

 • Gentleman: Beyefendi, centilmen

Thank you. You’re a real gentleman.  /  Teşekkür ederim. Siz gerçek bir beyefendisiniz.

 • Gently: Yavaşça, nazikçe, kibarca

She held the baby gently.  /   O yavaşça bebeği tuttu.

 • Genuine: Gerçek, hakiki, samimi, içten

Only genuine refugees can apply for asylum.  /  Sadece gerçek mülteciler sığınma için başvurabilir.

 • Geography: Coğrafya

The importance of the town is due to its geographical location.  /  Şehrin önemi coğrafi konumundan dolayıdır.

 • Get: Almak, edinmek

This room gets very little sunshine.  /   Bu oda çok az güneş ışığı alır.

 •  Giant: Dev, kocaman

a giant crab  /  dev bir yengeç

 • Gift: Hediye, armağan

Thank you for your generous gift.  /   Cömert hediyeniz için teşekkür ederim.

 • Girlfriend: Kız arkadaş

I have a girlfriend.  /   Benim bir kız arkadaşım var.

 • Girl: Kız

Good morning, girls!  /  Günaydın kızlar!

 • Give: Vermek, ödemek, esneklik, uysallık

She gave her ticket to the woman at the check-in desk.   /    O check-in masasında kadına biletini verdi. Give your mother the letter.  /   Mektubu annene ver.

 • Glad: Memnun, hoşnut, sevinçli

She was glad when the meeting was over.    /      Toplantı bittiğinde o memnundu.

 • Glass: Cam, bardak, kadeh

a glass bottle  /  bir cam şişe He drank three whole glasses.  /   Üç tam bardak içti.

 • Global: Global, küresel, dünya çapında, evrensel

They sent a global email to all staff.   /    Onlar tüm personel için küresel bir e-posta gönderdi.

 • Glove: Eldiven

gardening gloves   /    bahçıvan eldivenleri

 • Glue: Tutkal, yapıştırıcı, yapıştırmak

She glued the label onto the box.    /   O, kutunun üzerine etiket yapıştırdı.

 • Goal: Hedef, amaç, gol

a penalty goal  /  bir penaltı golü

 • God: Tanrı, Allah

Do you believe in God?  /  Allah’a inanıyor musunuz?

 • Go: Gitme, gitmek, gidiş

He goes to work by bus.  /  O, otobüs ile işe gider.

 • Gold: Altın

The company name was spelled out in gold letters.   /  Şirketin adı altın harflerle dile getirildi.

 • Goodbye: Elveda, güle güle, hoşçakal, Allahaısmarladık

Say goodbye to Mary for me.  /  Benim için Mary’ye elveda de.

 • Good: İyi

I’m only telling you this for your own good.   /  Ben bunu sadece senin kendi iyiliğin için söylüyorum.

 • Goods: Mal, eşya, mülk

increased tax on goods and services  /  mal ve hizmetler üzerinde artan vergi

 • Govern: Yönetmek, idare etmek

The country is governed by elected representatives of the people.  /  Ülke halkın seçilmiş temsilcileri tarafından yönetilir.

 • Government: Hükumet

She has resigned from the Government.  /  O hükumetten istifa etti.

 • Governor: Vali, yönetici, müdür

a provincial governor  /  il valisi

 • Grab: Yakalamak, almak, kapmak, gasp, kapkaç

Someone grabbed me from behind.  /  Birisi beni arkamdan yakaladı.

 • Grade: Sınıf, derece, kalite, derecelendirmek

The containers are graded according to size.  /  Konteynerler boyuta göre sınıflandırılır.

 • Gradual: Kademeli, aşamalı

a gradual change in the climate  /  iklimde kademeli bir değişiklik

 • Gradually: Kademeli olarak, yavaş yavaş

Gradually, the children began to understand.  /  Yavaş yavaş, çocuklar anlamaya başladı.

 • Grain: Tahıl, tane, tanelemek, öğütmek

America’s grain exports  /  Amerika’nın tahıl ihracatı.

 • Gram: Gram, bir kilogramın binde biri

My father bought 500 gram of cherry  /  Babam 500 gram kiraz aldı.

 • Grammar: Gramer, dil bilgisi

the basic rules of grammar  /  teme dil bilgisi kuralları

 • Grandchild: Torun

Grandchild is a child of your son or daughter.  /  Torun, sizin bir çocuğunuzun oğlu veya kızıdır.

 • Granddaughter: Torun, kız torun

 

 • Grandfather: Dede, büyükbaba

 

  • Grand: Büyük, ulu, muhteşem

It’s not a very grand house.   /   O çok büyük bir ev değil.

 • Grandmother: Büyük anne, nine, anneanne, babaanne

 

 • Grandparent:  Büyükbaba ve büyükanne

The children are staying with their grandparents.  /  Çocuklar büyükbaba ve büyükanneleri ile kalıyor.

 • Grandson: Torun, erkek torun

 

 • Grant: Hibe, bağış, burs, vermek, bağışlamak, burs vermek

student grants   /  öğrenci bursları

 • Grass: Çim, ot, otlatmak

The dry grass caught fire.   /  Kuru ot alev aldı.

 • Grateful: Minnettar, müteşekkir

He was grateful that she didn’t tell his parents about the incident.  /  Olayla ilgili ebeveynlerine konuşmadığı için ona minnettardı.

 • Grave: Mezar, kabir, ölüm

We visited Grandmother’s grave.   /   Biz büyükannenin mezarını ziyaret ettik.

 • Great: Büyük, harika, mükemmel, çok iyi, muazzam

A great crowd had gathered.  /  Büyük bir kalabalık toplanmıştı. He must have fallen from a great height.  /  O büyük bir yükseklikten düşmüş olmalı.

 • Greatly: Çok

People’s reaction to the film has varied greatly.  /  İnsanların filme tepkisi çok çeşitliydi.

 • Green: Yeşil

The room was decorated in a combination of greens and blues.   /  Yeşillik ve mavilerin kombinasyonu ile dekore edilen oda.

 • Grey: Gri, kül rengi

I don’t like grey colour.  /  Ben gri rengi sevmiyorum.

 • Grocery: Bakkal

the grocery bill  /  bakkal faturası

 • Ground: Zemin, yer, toprak

I found her lying on the ground.   /  Ben onu yerde yatarken buldum. He lost his balance and fell to the ground.  /  O dengesini kaybetti ve yere düştü.

 • Group: Grup, küme, topluluk, gruplandırmak

English is a member of the Germanic group of languages  /  İngilizce cermen dil topluluğunun bir üyesidir. ethnic groups  /  etnik gruplar

 • Grow: Büyümek, yetişmek, büyütmek, yetiştirmek

Fears are growing for the safety of a teenager who disappeared a week ago.  /  Bir hafta önce kaybolan bir gencin güvenliği için korkular büyüyor. Shortage of water is a growing problem.  /  Su kıtlığı büyüyen bir problemdir.

 • Growth: Büyüme, geliştirme

Lack of water will stunt the plant’s growth.   /   Su eksikliği bitkilerin büyümesini engelleyecek.

 • Guarantee: Garanti, güvence, garantiye almak, söz vermek

We guarantee to deliver your goods within a week.   /  Biz bir hafta içinde sizin mallarınızı teslim edeceğimize söz veriyoruz. This iron is guaranteed for a year against faulty workmanship.  /  Bu demir hatalı işçiliğe karşı bir yıl garantilidir.

 • Guard: Koruma, korumak, bekçi

The dog was guarding its owner’s luggage.   /    Köpek sahibinin bagajını koruyordu.

 • Guess: Tahmin

According to a guess, there were forty people at the party.  /  Bir tahmine göre partide kırk kişi vardı.

 • Guest: Konuk, misafir, davetli

I went to the theatre club as Helen’s guest.   /  Ben Helen’in misafiri olarak tiyatro kulübüne gittim.

 • Guide: Kılavuz, rehber, yol göstermek, yönlendirmek

 

 • Guilty: Suçlu, günahkar

 

 • Gun: Tabanca, tüfek, silah, ateş etmek, vurmak

The attacker held a gun to the hostage’s head.   /   Saldırgan rehinin kafasına silah dayadı.

 • Guy: Adam, herif

At the end of the film the bad guy gets shot.  /  Filmin sonunda kötü adam vurulur.

Bu yazı 103871 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

102 adet yorum var.

 1. Eser dedi ki:

  Teşekkürler güzel bir site ama “M” harfinden sonraki kelimeler neden yok acaba?

 2. The Jordan dedi ki:

  ARKADAŞIM SAGOL AMA M HARFİNDEN SONRAKİLER YOK. KAYNAK SİTEYİ YAYINLA DA ORADAN BAKALIM. YARI YOLDA KOYMAYIN BİZİ.

 3. Cem dedi ki:

  M harfinden devamını bekliyoruz hocam teşekkür ederim

 4. merve dedi ki:

  Merhabalar,güzel bir çalışma olmuş fakat devamını da yayınlar mısınız. Eğer mümkünse klasör halinde bulunuyorsa mail hesabıma atmanızı rica etsem ?

 5. karakuzu dedi ki:

  devamııııııııııııııııı

 6. Yılmaz ÇETİN dedi ki:

  Merhabalar her şeyden önce büyük emek harcayarak, toplum yararına böyle bir çalışmayı paylaştığınız için bütün samimiyetimle teşekkür ederim. Ben Doktora eğitimi için önümüzdeki YDS’ye kendi imkan ve olanaklarımla hazırlanıyorum. Kelime sorularında neye dikkat etmeliyim ve nasıl bir tavsiyeniz olur, ayrıca kelimeler “M”den sonra yok bana rica etsem eposta adresime bu yapmış olduğunuz çalışmanın devamını atarmısınız. Saygılarımla…

 7. yakup dedi ki:

  admin lütfen m harfinden sonrasını yayınlarmısın.

 8. biyolog dedi ki:

  güzel çalışma ellerinize sağlık. M harfinden sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz.

 9. kelebak dedi ki:

  çok güzel bir paylaşım lakin M’den sonraki kelimeleride bir an önce paylaşırsanız çok büyük hayır duası alırsınız.

 10. gizem dedi ki:

  lütfen M harfinden sonrasını da yayınla

 11. Seyit dedi ki:

  Gerçekten Çoooook güzel bi çalisma olmuş hazirlayanlardan Allah razi olsun…Lütfen bizi yari yolda birakmayin M harfindan sonrakilari da yayinlarsaniz cooook seviniriz…sinava az kaldi… Tekrar Teşekkur ederim….

 12. elif funda kuru dedi ki:

  lütfen en kısa zamanda m harfinden sonraki kelimeleri ekleyebilir misiniz?kelimeler çok güzel ve rahat çalışılıyordu.sınava az kaldı.diğer kaynaklar bu kadar rahat çalışılmıyor.

 13. bilal ÇUN dedi ki:

  Tebrikler çok iyi olmuş emeğinize sağlık çok teşekkür ederim.

 14. ALİ ATEŞ dedi ki:

  EMEĞİNİZ İÇİN ÇOK AMA ÇOK TEŞEKKÜRLER ÇOK FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM BU ÇALIŞMANIN EMEĞİ OLAN HERKEZE TEŞEKKÜRLER.

  M OLAYDI İYİYDİ 🙂

 15. yasir dedi ki:

  yaz aylarına girdik. Beklemedeyiz..

 16. burak dedi ki:

  devamı yayınlanacak mı acaba?

 17. MEHMET İNCE dedi ki:

  çok güzel birkaynak elinize sağlık allah razı olsun m harfinden sonrasını da gönderebilirseniz çok mutlu olacağız şimdiden teşekkürler

 18. gökhan dedi ki:

  M harfinden sonraki bütün harflerinde eklenmesini rica ediyorum ,nezaman yüklersiniz acaba tam dosyası varsa gmail hesabıma atmanızı istiyorum mümkünse . bu tür çalışmalarınızın çoğalması ile birlikte iyi çalışmalar

 19. yusuf dedi ki:

  admin N harfini bekliyoruz , lütfen ….

 20. Huseyin dedi ki:

  Çok güzel olmuş, fakat yarıda kalmış.

 21. Murat dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma Allah razı olsun M den sonrasını da bekliyoruz

 22. gamze dedi ki:

  yaz bitiyor siz daha paylaşmadınız

  • admin dedi ki:

   15 Ağustosta hepsi tamamlanmış olacak efendim.

   • Allah razı olsun admin sonunda tamamliyorsunuz galeba bayadır sizi takip ediyordum ne zaman tamamlicaksiniz diye…bugün farkettim N ve O harfini de eklemiişsiniz…15 ağostusta tamamlarsaniz süper olacak…şimdide emeği geçen herkese teşekkürler ederim….ellerinize sağlık

    • admin dedi ki:

     Rica ederim. Sizden de Allah razı olsun… En kısa zamanda tamamlayacağız inşallah. Saygılar, iyi çalışmalar…

     • Pardon 07.Eylül’e kadar tamamlarsaniz sevinirim diye yazacaktım 15 Ağustos yazmışım 🙂 bi düzeltme yapım istedim 🙂 yine de çok teşekkürler bugün baktım R harfına kadar tamamlamişsiniz….inşallah yakın zamanda tamamlanacaktır….Ellerinize tekrar sağlık

     • admin dedi ki:

      Tamamlayacağız inşallah. Teşekkürler, sağ olun 🙂

 23. benzin dedi ki:

  Admin paylaşım için teşekkürler hepsi tamamlanınca mükemmel olacak herkese iyi çalışmalar.

 24. onur dedi ki:

  Güzel bir çalışma umarım hepsi tamamlanır teşekkürler.

 25. benzin dedi ki:

  15 ağustosta tamamlanacak demiştiniz acaba devamı gelecek mi?

 26. serkan dedi ki:

  sayın admin, elinize emeğinize sağlık. çok yararlı bir paylaşım olmuş ayrıca sitede çok güzel..Allah razı olsun.

 27. Ebru dedi ki:

  Hakkaten cok faydali olmus ya emege saglik kim ya da kimler hazirladiysa, cok tesekkurler. Takipteyim devami da gelir umarim yakinda.

 28. aysu dedi ki:

  Emeğinize sağlık, çok faydalı bi çalışma olmuş.

 29. yunus emre alper dedi ki:

  hiç sevmedim ben bu siteyi şikayiçiyim iyreç aradan cümeleri bulamıyom 1 saat tir dolaşıyom

 30. jeff buckley dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek acaba?

 31. ilgili dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek?

 32. enes dedi ki:

  Emeğinize sağlık.gerçekten çok özel ve güzel bir çalışma herkesin işine yarayacak bir çalışma.Acaba bu kelimelerin word dosyası olarak indire bileceğimiz bir alternatif var mı ? Şimdiden teşekkür ederim.Kolay gelsin 🙂

 33. gunay dedi ki:

  Emeği geçenlere Tesekkurler, guzel çalışmalarınızin devamini dilerim. Cok faydali bir calisma oldu benim için. Sevgiler,,

 34. Zafer(victory) dedi ki:

  Bu kelimelerin çok yararlı olacağına inanıyorum fakat A-Z’ye tüm kelimeler olursa daha iyi olur. Emeğinize sağlık 🙂

 35. ozay dedi ki:

  kelimeler cok asagi seviyede.gunluk konusma yada okumada karsina cok ciktigindan hepsini biliyorum, ahim sahim bilinmeyecek bi kelime yok

 36. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Merhaba bende sizi kutluyorum elinize saglık

 37. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Elinize sağlık …

 38. Aydoğan dedi ki:

  Ellerinize kollarınıza sağlık çok güzel olmuş Allah razı olsun

 39. hulya dedi ki:

  S harfinden sonrakiler ne zaman eklenecek acaba? tamamlarsanız çok memnun olurum.

 40. kerem dedi ki:

  kim ne derse desin böylesi bir çalışma başka hiçbir yerde bedava yok. i. hakkı mirici nin kitabı var ama bedava değil. helal size arkadaşlar. yds için birebir. “t” harfinden sonrasını da bekliyorum. emeğinize, elinize kolunuza sağlık…

 41. Aysel :) dedi ki:

  Merhaba. Çok değerli bir paylaşımda bulumuşsunuz teşekkür ediyorum.T harfinden sonrakileri de yayınlarsanız YDS için bulunmaz bir kaynak olacaktır. Bahardaki YDS ye hazırlanan biri olarak dört gözle bekliyorum.

 42. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Tesekkür ederim

 43. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  inşallah hepimize yararlı olur.sayglarımı sunarım

 44. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  çok teşekkürler

 45. Erkan dedi ki:

  Bunlar YDS kelimeleri değil. Neredeyse hepsi pre-intermediate seviyesi. İnsanların vaktini çalmayın YDS yazarak. Ama ingilizceye yeni başlayanlar için güzel bir kaynak.

 46. Turgay Selim CANGARLI dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma… Hepinizin ellerine ve emeklerine
  sağlık..

 47. enigma teras dedi ki:

  Admin S’den sonrası ne zaman yayınlanacak?

 48. kerem dedi ki:

  hocam bu işi yarım bıraktınız. oldu mu şimdi? bir o kadar da takipçiniz olmasına rağmen acaba çalışmanızı tamamlama konusunda çekimser kalmanızın geçerli bir sebebi var mı?

 49. Kubilay dedi ki:

  Merhaba. Çalışma çok iyi! Çok teşekkür ediyorum.

 50. kazim dedi ki:

  Harika bir çalışma olmuş çok dua alıyorsunuz. Haberiniz olsun.

 51. alamarat dedi ki:

  kardeş ellerine sağlık.
  harikasın sen.

 52. Taner dedi ki:

  Bunları buraya koyandan Allah Razı olsun. Süpersiniz. Bu emek takdiri hak eder. o kadar işime yaradı ki… püüüü …. kelimeler kifayetsiz.

 53. zugo32 dedi ki:

  merhaba acaba ne zaman tamamlarsınız diye sorucaktım da çünkü bu yıl son senem ve sınava gireceğim ?

 54. Zehra Aktan dedi ki:

  Merhaba,
  T harfinden sonraki kelimeler nerede ?

 55. Umut dedi ki:

  Allah razı olsun yapandan yaptırandan. YDS’de emek veren bütün arkadaşlara başarılar.

 56. ahmet dedi ki:

  Elinize emeğinize sağlık , umarım en kısa zamanda t harfinden sonrası da gelir.

 57. fatma sönmez dedi ki:

  Çok güzel bir kaynak olmuş hakkınızı helal edin.

 58. okan dedi ki:

  Merhabalar. Bunun rusça icin olan versiyonunu da yaparsaniz cok buuk sevap islersiniz 🙂

 59. Melike Akdoğan dedi ki:

  Merhaba; T harfinden sonrasını da sabır ve dua ile bekliyoruz. 🙂

 60. Bilgehan dedi ki:

  Merhaba. Lütfen ”M” harfinden sonrasınıda yayınlar mısınız sınav kapıda , yaklaştı. Bu arada çok güzel olmuş emeğinize sağlık.

 61. hazelitam dedi ki:

  eksik harflerin devamını ne zaman yayınlıycaksınız acaba dört gözle beklemekteyiz saol çok saolun yardımlarınız için :)))

 62. Caner İLİDİ dedi ki:

  çok başarılı fakat pdf halinde dosya olarak yokmu indirebilmek için

 63. sait dedi ki:

  lütfen t den sonrasını da eklermisiniz

 64. yeşim özbek dedi ki:

  Admin Lütfen U harfinden sonrasını da ekleyebilirmisin lütfen çok çok ihtiyacım var teşekkür ederim

 65. Adem dedi ki:

  Rica etsem T den sonrasin eklermisiniz? Tesekkurler

 66. bekir çelik dedi ki:

  Teşekkürler, çok başarılı bir çalışma olmuş, U harfinden sonrasını da tamamlarsanız çok iyi olur, kolay gelsin, iyi çalışmalar…

 67. Nur dedi ki:

  Elinize saglik peki sadece bu kadar mı?

 68. AZİZMERCAN dedi ki:

  Ellerinize sağlık .Çok güzel ve faydalı olmuş.Teşekkürler

 69. esin dedi ki:

  Allah razı olsun çok faydalı oldu emeğinize sağlık.

 70. emin akbalık dedi ki:

  admin v harfinden sonrasını da koyabilirmisin???

 71. nehir okay dedi ki:

  Merhaba. V harfinden sonrası da eklenecek mi acaba? Şimdiden teşekkürler.

 72. fatih dedi ki:

  Ellerinize sağlık bu güzel ve yararlı paylaşım için, ‘U’ dan sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz , teşekkürler 🙂

 73. bülent dedi ki:

  Elinize sağlık, hadi son bir gayret, w,x,y,z’yi bekliyoruz.

 74. ÇETİN dedi ki:

  NASIL İNDİREBİLİRİZ.HARİKA BİR ÇALIŞMA ELİNİZE EMEĞİNİZE SAĞLIK

 75. Ahmet dedi ki:

  Çalışma için Allah razı olsun

 76. Şafak dedi ki:

  EMEĞİNİZE sağlık.X,Y,Z bekliyoruz.

 77. urgan dedi ki:

  merhaba, elinize sağlık harika bir çalışma olmuş

 78. Jerfi dedi ki:

  abi bu ne ya! bence bunlar klasik sözlükteki ilk bilmem kaç kelime

 79. Istanbul ithalat - ithal Çin ürünleri dedi ki:

  Pardon adminim. Gördüm. Cevap için çok çok teşekkür ederim.

 80. Oguz dedi ki:

  Hocam iyi günler. Ben bu yayınladığınız kelimelerin çıktısını alıp çalışabilir miyim sizin için bir mahsuru yoksa?

 81. Alper dedi ki:

  Çok kıymetli bir çalışma. Hakkınızı helal edin. Elinize kolunuza zihninize sağlık. Allah razı olsun

 82. ceros dedi ki:

  hocam mrb. YDS altyapım buradaki kelimeleri kopyalayıp cıktısını almam lazım ızın verır mısınız?

 83. Leyla dedi ki:

  Çok teşekkür ederim çok faydalı Allah razı olsun emeklerinize sağlık 😊

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun