YDS'de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler | ÖSYM Kılavuzu - Part 8
 

YDS’de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler

 • Habit: Alışkanlık, huy

You need to change your eating habits.   /  Sen yemek yeme alışkanlıklarını değiştirmelisin.

 • Hairdresser: Kuaför, berber

 

 • Hair: Saç, kıl

He’s losing his hair. (becoming bald)    /    O saçlarını kaybediyor. (kelleşiyor)

 • Half: Yarım, yarı

The glass was half full.  /  Bardak yarı doluydu.

 • Hall: Salon, hol, antre

a concert  hall  /   bir konser salonu

 • Hammer: Çekiç, tokmak, çekiçlemek, dövmek

 

 • Hand: El, yardım, vermek, yardım etmek

 

 • Handle: Sap, kol

a long-handled spoon   /   uzun saplı kaşık She turned the handle and opened the door.  /  o kolu çevirdi ve kapıyı açtı.

 • Hang: Asmak, asılmak

There were several expensive suits hanging in the wardrobe.   /   Gardıropta asılı birkaç pahalı takım elbise vardı.

 • Happen: Olmak, meydana gelmek

Accidents like this happen all the time.   /   Bu gibi kazalar her zaman olur. You’ll never guess what’s happened!   /  Sen ne olduğunu asla tahmin edemeyeceksin.

 • Happily: Mutlulukla, ne mutlu ki

I’ll happily help, if I can.   /  Ben yapabilirsem mutlulukla yardım edeceğim.

 • Happy: Mutlu, memnun, kutlu

You don’t look very happy today.   /   Bugün çok mutlu görünmüyorsunuz.

 • Hard: Zor, sert, sıkı

You must try harder.   /  Daha sıkı çalışmalısınız.

 • Hardly: Zorlukla, neredeyse hiç

There was hardly a cloud in the sky.   /  Gökyüzünde neredeyse hiç bulut yoktu.

 • Harmful: Zararlı, kötü

the harmful effects of alcohol  /  Alkolün zararlı etkileri

 • Harm: Zarar, hasar, zarar vermek

Pollution can harm marine life.   /   Kirlilik deniz yaşamına zarar verebilir.

 • Harmless: Zararsız, masum

The bacteria is harmless to humans.   /  Bakteri insanlar için zararsızdır.

 • Hate: Nefret, kin, nefret etmek, kin beslemek

a strange relationship built on love and hate   /   sevgi ve nefret üzerine inşa edilmiş bir garip ilişki

 • Hat: Şapka

a woolly hat  /  bir yünlü şapka

 • Hatred: Nefret, kin, düşmanlık

There was fear and hatred in his voice.   /   Onun sesinde nefret ve korku vardı.

 • Have: Var, sahip olmak, yapmak, etmek, geçmiş zaman

I have a brother.   /   Benim bir erkek kardeşim var.

 • Have to: Zorunda olmak, -meli, -malı

Sorry, I’ve got to go.   /  Üzgünüm, gitmek zorundayım

 • Headache: Baş ağrısı, baş belası

Red wine gives me a headache.  /  Kırmızı şarap bana baş ağrısı verir.

 • Head: Baş, baştaki, tepe, ana

She has been appointed to head the research team.   /   O, araştırma ekibinin başına atandı.

 • Heal: İyileşmek, iyileştirmek, düzeltmek

This will help to heal your cuts and scratches.  /   Bu sizin kesik ve çiziklerinizi iyileştirmeye yardımcı olacaktır.

 • Health: Sağlık, sıhhat, afiyet, sağlık durumu

Exhaust fumes are bad for your health.   /  Egzoz dumanı sağlığınız için kötüdür.

 • Healthy: Sağlıklı, sağlığa faydalı

a healthy child  /  sağlıklı bir çocuk

 • Hear: Duymak, dinlemek

I can’t hear very well.  /  Ben çok iyi duyamıyorum.

 • Hearing: İşitme, duyma

The explosion damaged his hearing.  /  Patlama onun işitmesine zarar verdi.

 • Heart: Kalp, yürek, gönül

Diseases of heart  /  Kalp hastalıkları

 • Heat: Isı, sıcaklık, ısıtmak, ısınmak

Heat the oil and add the onions.  /  Yağı ısıtın ve soğan ekleyin.

 • Heating: Isıtma, ısınma

heating bills  /  ısınma faturaları

 • Heaven: Cennet, çok mutlu olunan yer, gökyüzü

I feel like I’ve died and gone to heaven.  /  Ben ölmüş ve cennete gitmiş gibi hissediyorum. Four tall trees stretched up to the heavens.   /  Dört uzun ağaç göklere kadar uzanıyordu.

 • Heavily: Ağır şekilde, şiddetle, aşırı derecede

He relies heavily on his parents.   /  O ebeveynlerine aşırı derecede güvenir.

 • Heavy: Ağır, aşırı, şiddetli, çok

She was struggling with a heavy suitcase.  /  O, ağır bir bavul ile mücadele ediyordu. My brother is much heavier than me.   /  Kardeşim benden çok daha ağırdır.

 • Heel: Topuk, topuk takmak

shoes with a high heel  /  yüksek topuklu ayakkabı

 • He: o (erkek),  erkek 3. tekil şahıs

he was the perfect gentleman.  /  o mükemmel bir beyefendiydi

 • Height: Yükseklik, boy

Please state your height and weight.   /  Lütfen boyunuzu ve kilonuzu belirtiniz.

 • Hell: Cehennem, berbat

Being totally alone is my idea of hell on earth.  /  Tamamen yalnız olma, benim dünyadaki cehennem fikrimdir.

 • Hello: Merhaba, selam

Hello John, how are you?   /  Merhaba John, nasılsın? Hello, is there anybody there?  /  Merhaba, orada kimse var mı?

 • Helpful: Yararlı, faydalı, yardımcı

Sorry I can’t be more helpful.   /    Üzgünüm, ben daha fazla yardımcı olamam.

 • Help: Yardım

The offer of help came too late.   /   Yardım teklifi çok geç geldi. She stopped smoking with the help of her family and friends.  /  Ailesinin ve arkadaşlarının yardımı ile sigara içmeyi bıraktı.

 • Hence: Bundan dolayı, bu nedenle

We suspect they are trying to hide something, hence the need for an independent inquiry.  /  Onların bir şey saklamaya çalıştığından şüpheliyiz, bu nedenle bağımsız bir sorgu gerekli.

 • Here: Burada, işte!

Let’s get out of here.  /  Hadi buradan gidelim. Come over here.  /  Buraya gel. I live here.  /  Ben burada yaşıyorum.

 • Her: Onu, onun, o (3. tekil şahıs, bayan için)

She broke her leg.   /   O, bacağını kırdı.

 • Hero: Kahraman, yiğit, alp

one of the country’s national heroes  /  ülkenin ulusal kahramanlarından biri

 • Herself: Kendini, kendi, kendine, kendisi  (3. tekil şahıs, bayan için)

She told me the news herself.   /  Jane kendi haberlerini bana anlattı.

 • Hers: Onunki, onun (3. tekil şahıs, bayan için)

a friend of hers  /  onun bir arkadaşı

 • Hesitate: Tereddüt, çekinmek, tereddüt etmek

She hesitated before replying.   /  O cevap vermeden önce tereddüt etti.

 • Hide: Gizlemek, saklamak

He hid the letter in a drawer.  /  O mektubu bir çekmecede sakladı.

 • High: Yüksek, üst

I can’t jump any higher.  /  Ben biraz daha yükseğe zıplayamam.

 • Highlight: En ilginç, en iyi, parlak, önemli olay, vurgulamak

One of the highlights of the trip was seeing the Taj Mahal.  /  Gezinin önemli olaylarından biri Taj Mahal’i görmekti.

 • Highly: Son derece, çok, büyük ölçüde

highly successful  /  son derece başarılı

 • Highway: Karayolu, otoyol, otoban

Highway patrol officers closed the road.  /  Karayolu devriye görevlileri yolu kapattı. an interstate highway  /  eyaletler arası otoyol

 • Hi: Merhaba, selam

Hi! What are you doing?  /  Merhaba! Ne yapıyorsun?

 • Hill: Tepe

Always take care when driving down steep hills.   /  Dik tepelerden aşağı sürerken daima dikkatli olun.

 • Him: Onu, ona, o (3. tekil şahıs, erkek)

When did you see him?  /  Onu ne zaman gördün?

 • Himself: Kendisi, kendini, kendi (3. tekil şahıs, erkek)

He introduced himself.   /  O kendini tanıttı.

 • Hip: Kalça

These jeans are too tight around the hips.  /  Bu kotlar kalça çevresinde çok dar.

 • Hire: Kiralama

car hire firm  /  bir araba kiralama firması

 • His: Onun, onunki

The choice was his.  /  Onun seçimiydi.

 • Historical: Tarihi, tarihsel

the historical background of the war  /  savaşın tarihsel arka planı

 • History: Tarih, geçmiş

one of the worst disasters in recent history  /  yakın tarihin en kötü felaketlerinden biri

 • Hit: Vurmak, isabet, vuruş, popüler

a hit musical  /  popüler bir müzikal

 • Hobby: Hobi, merak

Her hobbies include swimming and gardening.  /  Yüzme ve bahçıvanlık hobilerim içindedir.

 • Hold: Tutmak, tutunma

I firmly hold books  /  Ben kitapları sıkıca tutarım

 • Hole: Delik, çukur

The bomb opened a huge hole in the ground.  /  Bomba yere büyük bir delik açtı.

 • Holiday: Tatil

Where are you going for your holidays this year?  /  Bu yıl tatil için nereye gidiyorsunuz?

 • Hollow: Boşluk, çukur, delik

Trunk of the tree was in hollow.  /  Ağacın gövdesi çukurdaydı.

 • Holy: Kutsal, mübarek, tanrısal

Kaaba is holiest temple of Islam.  /  Kabe İslamın en kutsal mabedidir.

 • Home: Ev

What time did you get home last night?  /  Dün gece eve ne zaman geldin?

 • Homework: Ev ödevi, ödev

I still haven’t done my geography homework.  /  Ben hâlâ coğrayfa ödevimi yapmadım.

 • Honest: Dürüst

an honest man  /  dürüst bir adam

 • Honestly: Dürüstçe, gerçekten, sahiden

I honestly can’t remember a thing about last night.  /  Ben sahiden geçen gece hakkında hiçbir şey hatırlamıyorum.

 • Honour: Onur, şeref, hürmet, saygı, onurlandırmak

a man of honour  /  onurlu bir adam

 • Hook: Kanca, çengel, kancayı takmak

Hang your towel on the hook.  /  Havlunuzu kancaya asın.

 • Hope: Umut, ummat, ümit etmek

There is now hope of a cure.  /  Şimdi tedavi için bir umut var.

 • Horizontal: Yatay, düz

horizontal lines  /  yatay çizgiler

 • How: Nasıl

He did not know how he ought to behave.   /  O nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu. How are you?  /  Nasılsınız?

   • Horn: Boynuz, boynuzlamak

 

   • Horror: Korku, dehşet

People watched in horror while the plane crashed to the ground.  / Uçak yere düşerken insalar korku içinde izledi.

   • Horse: At, beygir, at yarışı

He lost a lot of money on the horses.  /  O at yarışlarında çok para kaybetti.

   • Hospital: Hastane

I’m going to the hospital to visit my brother.  /  Ben kardeşimi ziyaret etmeye hastaneye gidiyorum.

   • Host: Ev sahibi, ağırlamak, ev sahipliği yapmak

South Africa hosted the World Cup finals.  /  Güney Afrika Dünya Kupası finallerine ev sahibi yaptı.

   • Hotel: Otel

We stayed at a hotel.   /   Biz bir otelde kaldık.

   • Hot: Sıcak, ateşli

Do you like this hot weather?  /  Siz bu sıcak havaları sever misiniz? Be careful. The plates are hot.  /  Dikkatli olun. Tabaklar sıcaktır.

   • Hour: Saat, zaman, vakit

It will take about an hour to get there.  /  Oraya varmak yaklaşık bir saat sürecek.

   • Household: Ev halkı

Most households now own at least one car.  /  Ev halkının çoğu en az bir araba sahibi.

   • House: Ev

He went to the house.  /  O eve gitti. What time do you leave the house in the morning?  /  Sabah kaçta evden ayrılırsınız?

   • However: Ancah, halbuki, oysa

She has the window open, however cold it is outside.   /  O pencereyi açtı; halbuki dışarısı soğuktu.

 • Huge: Kocaman, muazzam, dev, olağanüstü

a huge crowd  /  muazzam bir kalabalık

 • Human: İnsan, insani

Dogs can hear much better than humans.  /  Köpekler insanlardan çok daha iyi duyar.

 • Humorous: Komik, gülünç, nükteli, mizahi

a humorous look at the world of fashion  /  moda dünyasına nükteli bir bakış

 • Humour: Mizah, espri, şaka

Whatever you do, don’t lose your sense of humour.  /  Ne yaparsan yap, mizah duygunu kaybetme.

 • Hundred: Yüz

This vase is worth several hundred dollars.  /  Bu vazo birkaç yüz dolar değerinde.

 • Hundredth: Yüzüncü, yüzde bir

a/one hundredth of a second  /  bir saniyenin yüzde biri

 • Hungry: Aç, açlık acıkmış

I’m really hungry.   /  Ben gerçekten açım. She wasn’t feeling very hungry.  /  O, çok aç hissetmiyordu.

 • Hunt: Av, avlanmak, aramak

Lions sometimes hunt alone.   /  Aslanlar bazen yalnız avlanır. I’ve hunted everywhere but I can’t find it.  /  Ben her yeri aradım fakat onu bulamadım.

 • Hunting: Avcılık, avlanma, av

Since 1977 otter hunting has been illegal.   /  1977’den beri su samuru avlamak yasaklanmıştır.

 • Hurry: Acele, telaş, acele etmek

What’s the your hurry? The train doesn’t leave for an hour.  /  Aceleniz nedir? Tren bir saat içinde ayrılmaz.

 • Hurt: Zarar, acı, incitmek, kırmak, yaralanmak

None of the passengers were badly hurt.  /  Yolculardan hiçbiri kötü bir şekilde yaralanmadı.

 • Husband: Koca, eş

This is my husband, Steve.  /  Bu benim kocam, Steve.

Bu yazı 103144 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

102 adet yorum var.

 1. Eser dedi ki:

  Teşekkürler güzel bir site ama “M” harfinden sonraki kelimeler neden yok acaba?

 2. The Jordan dedi ki:

  ARKADAŞIM SAGOL AMA M HARFİNDEN SONRAKİLER YOK. KAYNAK SİTEYİ YAYINLA DA ORADAN BAKALIM. YARI YOLDA KOYMAYIN BİZİ.

 3. Cem dedi ki:

  M harfinden devamını bekliyoruz hocam teşekkür ederim

 4. merve dedi ki:

  Merhabalar,güzel bir çalışma olmuş fakat devamını da yayınlar mısınız. Eğer mümkünse klasör halinde bulunuyorsa mail hesabıma atmanızı rica etsem ?

 5. karakuzu dedi ki:

  devamııııııııııııııııı

 6. Yılmaz ÇETİN dedi ki:

  Merhabalar her şeyden önce büyük emek harcayarak, toplum yararına böyle bir çalışmayı paylaştığınız için bütün samimiyetimle teşekkür ederim. Ben Doktora eğitimi için önümüzdeki YDS’ye kendi imkan ve olanaklarımla hazırlanıyorum. Kelime sorularında neye dikkat etmeliyim ve nasıl bir tavsiyeniz olur, ayrıca kelimeler “M”den sonra yok bana rica etsem eposta adresime bu yapmış olduğunuz çalışmanın devamını atarmısınız. Saygılarımla…

 7. yakup dedi ki:

  admin lütfen m harfinden sonrasını yayınlarmısın.

 8. biyolog dedi ki:

  güzel çalışma ellerinize sağlık. M harfinden sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz.

 9. kelebak dedi ki:

  çok güzel bir paylaşım lakin M’den sonraki kelimeleride bir an önce paylaşırsanız çok büyük hayır duası alırsınız.

 10. gizem dedi ki:

  lütfen M harfinden sonrasını da yayınla

 11. Seyit dedi ki:

  Gerçekten Çoooook güzel bi çalisma olmuş hazirlayanlardan Allah razi olsun…Lütfen bizi yari yolda birakmayin M harfindan sonrakilari da yayinlarsaniz cooook seviniriz…sinava az kaldi… Tekrar Teşekkur ederim….

 12. elif funda kuru dedi ki:

  lütfen en kısa zamanda m harfinden sonraki kelimeleri ekleyebilir misiniz?kelimeler çok güzel ve rahat çalışılıyordu.sınava az kaldı.diğer kaynaklar bu kadar rahat çalışılmıyor.

 13. bilal ÇUN dedi ki:

  Tebrikler çok iyi olmuş emeğinize sağlık çok teşekkür ederim.

 14. ALİ ATEŞ dedi ki:

  EMEĞİNİZ İÇİN ÇOK AMA ÇOK TEŞEKKÜRLER ÇOK FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM BU ÇALIŞMANIN EMEĞİ OLAN HERKEZE TEŞEKKÜRLER.

  M OLAYDI İYİYDİ 🙂

 15. yasir dedi ki:

  yaz aylarına girdik. Beklemedeyiz..

 16. burak dedi ki:

  devamı yayınlanacak mı acaba?

 17. MEHMET İNCE dedi ki:

  çok güzel birkaynak elinize sağlık allah razı olsun m harfinden sonrasını da gönderebilirseniz çok mutlu olacağız şimdiden teşekkürler

 18. gökhan dedi ki:

  M harfinden sonraki bütün harflerinde eklenmesini rica ediyorum ,nezaman yüklersiniz acaba tam dosyası varsa gmail hesabıma atmanızı istiyorum mümkünse . bu tür çalışmalarınızın çoğalması ile birlikte iyi çalışmalar

 19. yusuf dedi ki:

  admin N harfini bekliyoruz , lütfen ….

 20. Huseyin dedi ki:

  Çok güzel olmuş, fakat yarıda kalmış.

 21. Murat dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma Allah razı olsun M den sonrasını da bekliyoruz

 22. gamze dedi ki:

  yaz bitiyor siz daha paylaşmadınız

  • admin dedi ki:

   15 Ağustosta hepsi tamamlanmış olacak efendim.

   • Allah razı olsun admin sonunda tamamliyorsunuz galeba bayadır sizi takip ediyordum ne zaman tamamlicaksiniz diye…bugün farkettim N ve O harfini de eklemiişsiniz…15 ağostusta tamamlarsaniz süper olacak…şimdide emeği geçen herkese teşekkürler ederim….ellerinize sağlık

    • admin dedi ki:

     Rica ederim. Sizden de Allah razı olsun… En kısa zamanda tamamlayacağız inşallah. Saygılar, iyi çalışmalar…

     • Pardon 07.Eylül’e kadar tamamlarsaniz sevinirim diye yazacaktım 15 Ağustos yazmışım 🙂 bi düzeltme yapım istedim 🙂 yine de çok teşekkürler bugün baktım R harfına kadar tamamlamişsiniz….inşallah yakın zamanda tamamlanacaktır….Ellerinize tekrar sağlık

     • admin dedi ki:

      Tamamlayacağız inşallah. Teşekkürler, sağ olun 🙂

 23. benzin dedi ki:

  Admin paylaşım için teşekkürler hepsi tamamlanınca mükemmel olacak herkese iyi çalışmalar.

 24. onur dedi ki:

  Güzel bir çalışma umarım hepsi tamamlanır teşekkürler.

 25. benzin dedi ki:

  15 ağustosta tamamlanacak demiştiniz acaba devamı gelecek mi?

 26. serkan dedi ki:

  sayın admin, elinize emeğinize sağlık. çok yararlı bir paylaşım olmuş ayrıca sitede çok güzel..Allah razı olsun.

 27. Ebru dedi ki:

  Hakkaten cok faydali olmus ya emege saglik kim ya da kimler hazirladiysa, cok tesekkurler. Takipteyim devami da gelir umarim yakinda.

 28. aysu dedi ki:

  Emeğinize sağlık, çok faydalı bi çalışma olmuş.

 29. yunus emre alper dedi ki:

  hiç sevmedim ben bu siteyi şikayiçiyim iyreç aradan cümeleri bulamıyom 1 saat tir dolaşıyom

 30. jeff buckley dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek acaba?

 31. ilgili dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek?

 32. enes dedi ki:

  Emeğinize sağlık.gerçekten çok özel ve güzel bir çalışma herkesin işine yarayacak bir çalışma.Acaba bu kelimelerin word dosyası olarak indire bileceğimiz bir alternatif var mı ? Şimdiden teşekkür ederim.Kolay gelsin 🙂

 33. gunay dedi ki:

  Emeği geçenlere Tesekkurler, guzel çalışmalarınızin devamini dilerim. Cok faydali bir calisma oldu benim için. Sevgiler,,

 34. Zafer(victory) dedi ki:

  Bu kelimelerin çok yararlı olacağına inanıyorum fakat A-Z’ye tüm kelimeler olursa daha iyi olur. Emeğinize sağlık 🙂

 35. ozay dedi ki:

  kelimeler cok asagi seviyede.gunluk konusma yada okumada karsina cok ciktigindan hepsini biliyorum, ahim sahim bilinmeyecek bi kelime yok

 36. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Merhaba bende sizi kutluyorum elinize saglık

 37. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Elinize sağlık …

 38. Aydoğan dedi ki:

  Ellerinize kollarınıza sağlık çok güzel olmuş Allah razı olsun

 39. hulya dedi ki:

  S harfinden sonrakiler ne zaman eklenecek acaba? tamamlarsanız çok memnun olurum.

 40. kerem dedi ki:

  kim ne derse desin böylesi bir çalışma başka hiçbir yerde bedava yok. i. hakkı mirici nin kitabı var ama bedava değil. helal size arkadaşlar. yds için birebir. “t” harfinden sonrasını da bekliyorum. emeğinize, elinize kolunuza sağlık…

 41. Aysel :) dedi ki:

  Merhaba. Çok değerli bir paylaşımda bulumuşsunuz teşekkür ediyorum.T harfinden sonrakileri de yayınlarsanız YDS için bulunmaz bir kaynak olacaktır. Bahardaki YDS ye hazırlanan biri olarak dört gözle bekliyorum.

 42. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Tesekkür ederim

 43. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  inşallah hepimize yararlı olur.sayglarımı sunarım

 44. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  çok teşekkürler

 45. Erkan dedi ki:

  Bunlar YDS kelimeleri değil. Neredeyse hepsi pre-intermediate seviyesi. İnsanların vaktini çalmayın YDS yazarak. Ama ingilizceye yeni başlayanlar için güzel bir kaynak.

 46. Turgay Selim CANGARLI dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma… Hepinizin ellerine ve emeklerine
  sağlık..

 47. enigma teras dedi ki:

  Admin S’den sonrası ne zaman yayınlanacak?

 48. kerem dedi ki:

  hocam bu işi yarım bıraktınız. oldu mu şimdi? bir o kadar da takipçiniz olmasına rağmen acaba çalışmanızı tamamlama konusunda çekimser kalmanızın geçerli bir sebebi var mı?

 49. Kubilay dedi ki:

  Merhaba. Çalışma çok iyi! Çok teşekkür ediyorum.

 50. kazim dedi ki:

  Harika bir çalışma olmuş çok dua alıyorsunuz. Haberiniz olsun.

 51. alamarat dedi ki:

  kardeş ellerine sağlık.
  harikasın sen.

 52. Taner dedi ki:

  Bunları buraya koyandan Allah Razı olsun. Süpersiniz. Bu emek takdiri hak eder. o kadar işime yaradı ki… püüüü …. kelimeler kifayetsiz.

 53. zugo32 dedi ki:

  merhaba acaba ne zaman tamamlarsınız diye sorucaktım da çünkü bu yıl son senem ve sınava gireceğim ?

 54. Zehra Aktan dedi ki:

  Merhaba,
  T harfinden sonraki kelimeler nerede ?

 55. Umut dedi ki:

  Allah razı olsun yapandan yaptırandan. YDS’de emek veren bütün arkadaşlara başarılar.

 56. ahmet dedi ki:

  Elinize emeğinize sağlık , umarım en kısa zamanda t harfinden sonrası da gelir.

 57. fatma sönmez dedi ki:

  Çok güzel bir kaynak olmuş hakkınızı helal edin.

 58. okan dedi ki:

  Merhabalar. Bunun rusça icin olan versiyonunu da yaparsaniz cok buuk sevap islersiniz 🙂

 59. Melike Akdoğan dedi ki:

  Merhaba; T harfinden sonrasını da sabır ve dua ile bekliyoruz. 🙂

 60. Bilgehan dedi ki:

  Merhaba. Lütfen ”M” harfinden sonrasınıda yayınlar mısınız sınav kapıda , yaklaştı. Bu arada çok güzel olmuş emeğinize sağlık.

 61. hazelitam dedi ki:

  eksik harflerin devamını ne zaman yayınlıycaksınız acaba dört gözle beklemekteyiz saol çok saolun yardımlarınız için :)))

 62. Caner İLİDİ dedi ki:

  çok başarılı fakat pdf halinde dosya olarak yokmu indirebilmek için

 63. sait dedi ki:

  lütfen t den sonrasını da eklermisiniz

 64. yeşim özbek dedi ki:

  Admin Lütfen U harfinden sonrasını da ekleyebilirmisin lütfen çok çok ihtiyacım var teşekkür ederim

 65. Adem dedi ki:

  Rica etsem T den sonrasin eklermisiniz? Tesekkurler

 66. bekir çelik dedi ki:

  Teşekkürler, çok başarılı bir çalışma olmuş, U harfinden sonrasını da tamamlarsanız çok iyi olur, kolay gelsin, iyi çalışmalar…

 67. Nur dedi ki:

  Elinize saglik peki sadece bu kadar mı?

 68. AZİZMERCAN dedi ki:

  Ellerinize sağlık .Çok güzel ve faydalı olmuş.Teşekkürler

 69. esin dedi ki:

  Allah razı olsun çok faydalı oldu emeğinize sağlık.

 70. emin akbalık dedi ki:

  admin v harfinden sonrasını da koyabilirmisin???

 71. nehir okay dedi ki:

  Merhaba. V harfinden sonrası da eklenecek mi acaba? Şimdiden teşekkürler.

 72. fatih dedi ki:

  Ellerinize sağlık bu güzel ve yararlı paylaşım için, ‘U’ dan sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz , teşekkürler 🙂

 73. bülent dedi ki:

  Elinize sağlık, hadi son bir gayret, w,x,y,z’yi bekliyoruz.

 74. ÇETİN dedi ki:

  NASIL İNDİREBİLİRİZ.HARİKA BİR ÇALIŞMA ELİNİZE EMEĞİNİZE SAĞLIK

 75. Ahmet dedi ki:

  Çalışma için Allah razı olsun

 76. Şafak dedi ki:

  EMEĞİNİZE sağlık.X,Y,Z bekliyoruz.

 77. urgan dedi ki:

  merhaba, elinize sağlık harika bir çalışma olmuş

 78. Jerfi dedi ki:

  abi bu ne ya! bence bunlar klasik sözlükteki ilk bilmem kaç kelime

 79. Istanbul ithalat - ithal Çin ürünleri dedi ki:

  Pardon adminim. Gördüm. Cevap için çok çok teşekkür ederim.

 80. Oguz dedi ki:

  Hocam iyi günler. Ben bu yayınladığınız kelimelerin çıktısını alıp çalışabilir miyim sizin için bir mahsuru yoksa?

 81. Alper dedi ki:

  Çok kıymetli bir çalışma. Hakkınızı helal edin. Elinize kolunuza zihninize sağlık. Allah razı olsun

 82. ceros dedi ki:

  hocam mrb. YDS altyapım buradaki kelimeleri kopyalayıp cıktısını almam lazım ızın verır mısınız?

 83. Leyla dedi ki:

  Çok teşekkür ederim çok faydalı Allah razı olsun emeklerinize sağlık 😊

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun