Yeni Atanan Öğretmenler İçin İşe Başlama Süreci ve Gerekli Belgeler

Atama Sonuçları Nereden Duyurulacak ve Nasıl Tebliğ Edilecek?

Atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığına ait http://ikgm.meb.gov.tr ve http://atamameb.gov.tr adreslerinde duyurulduktan sonra, öğretmen adaylarının başvuru esnasında belirttiği mail adresine tebligat yapılacaktır. Mail gönderildikten 5 gün sonra tebellüğ edilmiş, yani adaya ulaşmış sayılır. Mail yolu ile tebligat yapılamazsa, adayların yine başvuru esnasında belirttikleri ikametgah adresine tebligat yapılır.

Tebligattan Sonra İşe Başlama Süresi Kaç Gündür?

6245 sayılı Harcırah kanununa göre atanan kişinin ikametgahının bulunduğu şehir veya kasabaların belediye sınırlarında bulunan mahaller ile bu mahaller dışında kalmakla birlikte belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerler “aynı yer”, geriye kalan tüm Türkiye ise “başka yer” olarak kabul edilmektedir. ‘Aynı yer’e atanan kişiler için atama tebligatının kendilerine ulaşmasını takip eden iş günü işe başlama zorunluluğu vardır. ‘Başka yer’e atanan kişiler ise tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde görev yerine ulaşmalı ve işe başlamalıdır.

Meseleyi daha anlaşılır kılmak için şu iki örneği verebiliriz;

Merve öğretmen olarak ‘aynı yer’e atanmıştır. Kendisine 14 Eylül günü mail yolu ile tebligat yapılmıştır. Bu tebligat mail yolu ile yapıldığı için 5 gün sonra, yani 19 Eylül tarihinde tebliğ edilmiş sayılır. Buna göre Merve ‘aynı yer’e atandığı için 19 Eylülün ertesi iş gününde işe başlamak zorundadır.

Mustafa yine öğretmen olarak ‘başka yer’e atanmıştır. Mustafa’ya da aynı şekilde 14 Eylülde mail ile atandığı tebliğ edilmiştir. Mail ile yapılan tebligat 5 gün sonra yapılmış sayıldığı için resmiyette Mustafa’ya yapılan tebliğin tarihi 19 Eylül olarak görünecektir. Mustafa ‘başka yer’ atandığı için 15 gün içinde, yani 4 Ekim tarihine kadar işe başlamak zorundadır.

Ayrıca tebligatı beklemeden de atandığınız kurumun il milli eğitim müdürlüğüne başvurarak görevinize başlayabilirsiniz.

Atandığı Halde Göreve Başlamayan Kişiler Nasıl Bir Yaptırımla Karşı Karşıya Kalır? 

Yukarıda belirtilen süre içerisinde göreve başlamayan kişilerin ataması iptal edilir ve bu kişiler devlet memurluğundan çekilmiş kabul edilir. Söz konusu kişiler, atama tarihinden itibaren bir (1) yıl boyunca öğretmenlik kadrolarına yeniden atanmak üzere başvuramaz.

öğretmen

Ataması Yapılan Öğretmen Hangi Belgeleri Hazırlamalıdır?

  •  Başvuru esnasında istenilen belgeler,
  • Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
  • Mal bildirimi (Başvuru esnasında il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir.),
  • Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı örneği,
  • Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,
  •  Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi istenecektir.

Ataması yapılan öğretmenlerin ayrıca ekstra bir duruma karşın, atandıkları ilin milli eğitim müdürlükleri ile irtibata geçmesi ve müdürlüğün resmi sitesindeki ilgili duyuruyu takip etmesi gerekir.

Bu yazı 1487 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun