YÖK Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞIMDAN 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

 

1. BAŞVURU ŞARTLARI :

A-GENEL ŞARTLAR :

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak.

2) 35 yaşından gün almamış olmak.

3) ingilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR : UZMAN (Hukuk – 3 KİŞİ):

a) Hukuk Fakültesinden lisans mezunu olmak ve Avukatlık stajını yapmış olmak veya hukuk fakültesi mezunu olup, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

II-ISTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

1) Başvuru formu,

2) Öğrenim Belgesinin aslı ya da okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

3) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

4) KPSS sonuç belgesi,

5) KPDS sonuç belgesi Başvuruların Başkanlığımızın www.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra istenilen belgelerle birlikte ilanın ulusal basında yayınlandığı tarihten itibaren 15 gun içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bılkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2012 veya 2013-KPSSP3 (B) Grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yen ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilân edilecektir.

IV-DEĞERLENDİRME

Sozlu sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabı tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

Uzman pozisyonu İçin sınav konulan mezuniyet alanları İle İlgili olacaktır. Yapılan sözlü mülakat sonuçları sınavın bitiminden itibaren uç gun içerisinde www.yok.gov.tr sitesinde ilan edilecektir

AÇIKLAMALAR:

1) Form, müracaatta bulunanlar tarafından doldurulacaktır.

2) Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Bu yazı 797 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun