YÖK’ün Üniversite Kayıtları ile İlgili Analizi

Paylaş
 

2017-ÖSYS’de ilk yerleştirmede kayıt hakkı kazanan, ancak kayıt yaptırmayan adaylara ilişkin sayıları kamuoyu ile paylaşmak maksadıyla aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.

2016-ÖSYS’ de kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan aday sayısı Devlet Üniversitelerinde lisans programlarında 12.072, önlisans programlarında 45.622 olup toplam kayıt yaptırmayan aday sayısı 57.694 idi. 2017-ÖSYS’de ise Devlet Üniversitelerinde bu sayı lisans programlarında 10.746, önlisans programlarında 33.092, toplamda ise 43.838’e inmiştir.

2017 yılında, Devlet üniversitelerinde kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı 2016 yılına göre ciddi oranda azalmıştır. Bu rakamlara açıköğretim programlarını kazandığı halde kayıt yaptırmayan aday sayıları da dahildir. Bu da dikkate alınması gereken bir noktadır.

Devlet Üniversitelerinde lisans programlarına yerleşme hakkı olduğu halde kayıt yaptırmayan 10.476 aday sayısının yaklaşık üçte biri açıköğretim lisans programlarında, ön lisans programlarına yerleşme hakkı olduğu halde kayıt yaptırmayan 33.092 adayın da büyük çoğunluğu açıköğretim önlisans programlarındadır.

 

2016-ÖSYS’de Vakıf üniversitelerinde yerleştiği halde lisans programlarında 4.970 aday, önlisans programlarında ise 12.587 aday , toplamda 17.557 aday kayıt yaptırmamıştı. 2017- ÖSYS’de bu sayı lisans programlarında 4.580, önlisans programlarında 8.975, toplamda ise 13.555’dir.

Görüldüğü üzere Devlet üniversitelerinde olduğu gibi Vakıf üniversitelerinde de kayıt yaptırmayan aday sayısı 2016 yılına göre büyük oranda azalmıştır. Benzer durum K K TC Üniversiteleri için de geçerlidir. 2016- Ö SYS’de K K TC Üniversitelerinde lisans programlarında kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı 1.297, önlisans programlarında 916, toplamda 2.213 idi. 2017-ÖSYS’de ise lisans programlarında kayıt yaptırmayan aday sayısı 1.173, önlisans programlarında 747, toplamda ise 1.920’dir. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere 2017 yılında KKTC Üniversiteleri bağlamında önlisans ve lisans programlarına yerleştiği halde kayıt yaptırmayan aday sayısında da bir önceki yıla göre düşüş vardır.

Netice olarak 2016 yılında 77.464 olan kaydolmayan aday sayısı 2017 yılında 59.313‘e gerilemiştir. Bu, sistemde küçümsenmeyecek bir iyileşmedir. 2016 yılı ile kıyaslandığında bu yıl kayıt hakkı olup da kayıt yaptırmayan aday sayısının geçen yıla göre düştüğü görülmektedir. Bu durum 10 Ağustos 2017 tarihli ilk analizimizdeki (2017-LYS Yerleştirme Analizi) tespitlerimizi doğrulamaktadır.

Yerleştirme sonuçları ve kayıt yaptırmayanla rı n oranındaki düşüş eğilimi, kalite ve istihdam odaklı olmak üzere adaylarımızın daha bilinçli bir şekilde tercih yaptıklarına işaret etmektedir. Bundan mutluluk duymakta, adaylarımıza yarın bugünden daha fazla seçici olmaları için daha fazla veri üretmeye çalışmaktayız. Ayrıca, 2017 yılı yerleştirme ve kayıt işlemleri sonuçlarına göre ek yerleştirme için önemli sayıda kontenjan olması, öğrencilerimize geçtiğimiz yıllara göre ek yerleştirme sürecinde daha fazla imkan ve fırsat sunmaktadır. Öğrencilerimiz bu kontenjanları dikkatlice değerlendirerek yıl kaybına uğramadan yerleşebilme ve yükseköğretim sistemimize dahil olma imkanı bulabileceklerdir.

Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemimizin istikametinin artık kalite eksenli büyüme olduğunu kamuoyuna tekrar açıklamak isteriz.

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

Bu yazı 772 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun